LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Xin giấy phép quảng cáo, thủ tục cấp phép quảng cáo

Quy định đăng ký cấp phép quảng cáo băng - drôn trên phạm vi toàn quốc quy định thế nào, thủ tục thực hiện và các vấn đề liên quan sẽ được luật sư tư vấn, hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền giải quyết, cấp phép

Thẩm quyền cấp phép: Sở Văn hoá và Thông tin tỉnh/thành phố

* Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

- Tổ chức, cá nhân hoạt động quảng  cáo treo  băng-drôn tại hệ thống cột treo băng-drôn trên  địa bàn  tỉnh/thành phố

- Các hoạt động: hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật,VH, XH, TDTT và vui chơi giải trí (dưới đây gọi tắt là hoạt động).

2. Hồ sơ  giải quyết thủ tục hành chính

2.1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo băng-drôn  (theo mẫu in sẵn) hoặc công văn của đơn vị, tổ chức thực hiện quảng cáo băng-drôn ( ghi rõ nội dung quảng cáo, số lượng băng-drôn, thời gian treo … )

2.2. Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức , cá nhân được tổ chức hoạt động .

2.3. Mẫu (Makét ) quảng cáo thể hiện rõ màu sắc, kích thước và có đóng dấu của đơn vị đứng tên đề nghị cấp phép.

* Phía dưới – trong phạm  vi băng-drôn: ghi rõ tên đơn vị thực hiện quảng cáo, giấy phép số ……do Sở VHTT tỉnh/ thành phố cấp ngày…… tháng…… năm ……

2.4. Trường hợp hoạt động  có tài trợ và được thể hiện trên băng drôn quảng cáo phải cã :

+ Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng tài trợ quảng cáo giữa đơn vị tổ chức hoạt động với đơn vị tài trợ.

+ Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đăng ký kinh doanh của đơn vị tổ chức  hoạt động  và của nhà tài trợ.

+ Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự  về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng; giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu trưng, biểu tượng ….của đơn vị tài trợ.

2.5. Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của đơn vị thực hiện quảng cáo hoặc của đơn vị có sản phẩm quảng cáo trong việc sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của tổ chức, cá nhân đó, về kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác giả và các quyền liên quan.

2.6. Đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp: phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước

2.7. Đối với quảng cáo về chương trình khuyến mại: phải có văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại

2. 8. Đối với quảng cáo về tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao thể dục: phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao thể dục .

3. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả

-  Ngày trong tuần:  các ngày làm việc trong tuần

-  Giờ nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Sáng:  từ  8 giờ đến 11 giờ

+ Chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30

-  Số ngày trả kết quả:  06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 4. Các khoản phí theo quy định:

 20.000 đồng/01 cái (tổng số thu lệ phí không qúa 500.000 đồng/01 giấy phép)

Cơ sở pháp lý

Theo thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và qản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

>> Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu báo giá dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo