LS Hồng Nhung

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP

Luật sư tư vấn về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Xin chào luật sư!Hiện tại công ty cổ phần chúng tôi thành lập được 2 năm. Với 4 thành viên, với tỷ lệ cổ đông là như nhau: 25% mỗi thành viên.Trong quá trình hoạt động, giám đốc cũ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, vấn đề tài chính không minh bạch, một vài lần giả chữ ký kế toán khi ký sec để rút tiền. Vì hiện tại giám đốc đang giữ con dấu luôn. Chính vì vậy giờ 3 thành viên còn lại chiếm 75% cổ phần muốn thay đổi người đại diện là giám đốc cũ bằng 1 thành viên khác trong 3 người còn lại. Tuy nhiên khi yêu cầu thay đổi giám đốc cũ ko đồng ý và không ký vào giấy triệu tập cuộc họp cổ đông và cũng không trao trả lại con dấu của công ty.2- trong thời gian này một số dự án đang thanh toán tài chính với đối tác làm ăn với hợp đồng đang ký là giám đốc cũ.=> Vậy với trường hợp này công ty phải giải quyết như thế nào để thay được quyền giám đốc. Đồng thời không ảnh hưởng tới các dự án hợp đồng đang thực hiện.Trân trọng cảm ơn luật sư tư vấn giúp.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tiến hành tư vấn theo hướng sau:

Thứ nhất, căn cứ theo Khoản 1, Điều 102, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

“1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…”

Trong trường hợp này, bạn và hai thành viên còn lại chiếm 75% cổ phần của công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vẫn có thể được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Thứ hai, căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 144, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện để nghị quyết được thông qua:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;….”

Như vậy, nghị quyết về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty (cụ thể là thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần) được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Thứ ba, về hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

1. Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.

3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp.

4.  Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:

Quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;

Quốc tịch nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực; Bản sao hợp lệ Giấy phép sử dụng lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(CMND có ngày cấp  không quá thời hạn 15 năm, hộ chiếu phải còn hạn sử dụng và  không bong, tróc, nhòe số)

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

6. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Theo đó, sau khi nghị quyết thay đổi người đại diện được thông qua, Giám đốc cũ sẽ phải trao lại con dấu cho công ty và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
Luật gia / CV tư vấn: Nguyễn Ngọc Phương - Luật Minh Gia 

Hotline: 1900 6169