LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kính chào công ty luật Minh Gia, thưa luật sư hiện nay tôi đang thắc mắc vấn đề cấp giấy phép kinh doanh mong luật sư tư vấn sớm giúp tôi.Sự việc cụ thể như sau:

 

Chào luật sư mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: Hiện tại vợ chồng tôi đang kinh doanh ngành nghề in photo quảng cáo tại Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam. Chủ cơ sở mang tên chồng tôi nhưng chồng tôi lại có hộ khẩu ở Hưng yên. Chúng tôi có lên phòng đăng ký kinh doanh Huyện Thanh Liêm để xin Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng họ yêu cầu phải về Hưng yên xin xác nhận chưa từng kinh doanh tại Hưng yên . Tôi có tham khảo và bên cơ quan thẩm quyền Hưng Yên có trả lời không có  quy định nào về việc xin xác nhận như vậy và không có thẩm quyền xác nhận. Chính vì vậy, chúng tôi hành nghề 5 năm vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mong quý luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và cơ quan thẩm quyền tại Hà nam hay Hưng yên sẽ cấp cho cửa hàng vợ chồng tôi. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

Trả lời: Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Gia,với thông tin câu hỏi bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 66, 67 Nghị định 78/2015/NĐ- CP:

Điều 66. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại"

Như vậy, vợ chồng bạn đang kinh doanh ngành nghề in photo quảng cáo tại Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam thì phải thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 71 nghị định 78/NĐ-CP quy định về trình tự về hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì:

"Điều 71. Hồ sơ,trình tự,thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh"

Như vậy, căn cứ vào quy định trên và đối chiếu với trường hợp của vợ chồng bạn thì cơ quan đăng ký kinh doanh Huyện Thanh Liêm sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cửa hàng của vợ chồng bạn.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

 

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Đăng ký tư vấn