LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn quy trình đăng ký tạm ngừng kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014

Thưa luật sư, xin cho em hỏi: Em đang làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. thế cho e hỏi phải lên thuế để nộp công văn xin không còn nợ thuế, ròi mới lên phòng dăng ký kinh doanh nộp ạ.Hay nộp phòng kinh doanh xong có kết quả thì mang lên thuế ạ. Em cảm ơn!

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Gia. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Điều 57 Nghị định 78/2015 Tạm ngừngkinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh

1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tụctạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạmngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểmkinh doanh đã đăng ký.

2. Trường hợp doanh nghiệp,chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặctiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đếnPhòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địađiểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanhhoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếudoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tụctạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổngthời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

3. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừngkinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bảnhọp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viêntrở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của cácthành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấybiên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinhdoanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanhnghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, vănphòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xácnhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhđăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinhdoanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạmngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quanthuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Như vậy, khi nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin cho cơ quan thuế. Như vậy, sau khi nộp hồ sơ cho phòng đăng ký kinh doanh, công ty bạn mới lên xin công văn không còn nợ thuế

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn quy trình đăng ký tạm ngừng kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014 . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn