LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi

Nội dung tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi bao gồm thông tin về chủ đơn đề nghị đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi, thông tin về đơn vị tiếp nhận đơn, thông tin nhãn hiệu và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-to-khai-dang-ky-nhan-hieu-chyen-doi-jpeg-20122012095905-U1.jpeg

Tư vấn và hướng dẫn viết Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi (hướng dẫn theo file đính kèm)

 

Bài viết liên quan:

>>   Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

>>   Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

>>   Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế

>>   Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu

>>   Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

Hotline: 1900 6169