LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hóa đơn bán lẻ là gì? Thủ tục mua hóa đơn bán

Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, các tổ chức không kinh doanh thường xuyên có phát sinh doanh thu hàng hoá dịch vụ nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ liên hệ với Cục thuế xin cấp hoá đơn lẻ

Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ - Nội dung thủ tục bao gồm các vấn đề về nơi tiếp nhận, thành phần và yêu cầu đối với hồ sơ mua hóa đơn, các nội dung khác như sau:

Cách thức thực hiện: Đến trực tiếp tại Cục thuế

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+   Đơn đề nghị sử dụng hoá đơn lẻ.

+   Bản tự khai doanh thu.

+   Hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên.

Số lượng hồ sơ: 01     (bộ)

Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế quản lý trực tiếp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn mẫu 02GTTT

Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Hỏi tư vấn qua điện thoại