LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài

Đối với thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài - đây là thủ tục hành chính tương đối phức tạp và được thực hiện tại nhiều cơ quan hành chính khác nhau, Công ty Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục nêu trên bao gồm:

1.    Hồ sơ đóng mã số thuế:

+    Công văn xin đóng mã số thuế của Công ty;

+    Biên bản xác nhận việc hoàn trả hóa đơn;

+    Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán;

+    Sổ sách chứng từ kế toán kèm theo;

+    Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2.  Hồ sơ giải thể Công ty

+    Thông báo giải thể;

+    Biên bản họp của Công ty về việc giải thể và thực hiện các nghĩa vụ tài chính (Không áp dung cho loại hình công ty TNHH một thành viên;

+    Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

+    Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể;

+    03 số báo về việc Bố cáo giải thể Công ty;

+    Biên bản hoàn trả Dấu và giấy chứng nhận mẫ dấu;

+    Quyết định đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Có thể bạn quan tâm:

>> Tư vấn giải thể doanh nghiệp

>> Thủ tục giải thể Công ty cổ phần

>> Thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài

>> Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hotline: 1900 6169