Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Chào Luật Minh Gia.Công ty chúng tôi thành lập từ năm 2012, đăng ký thay đổi lần 2 năm 2014 (thay đổi cổ đông sáng lập). Công ty chúng tôi có 3 cổ đông, hiện nay có 1 cổ đông muốn chuyển tòan bộ số cổ phần của mình cho 1 người khác (người mới)=>Vậy Luật minh gia cho tôi hỏi thủ tục chuyển nhượng đó gồm những gì?, có phải làm đăng ký thông tin gì qua mạng không, hay nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh (Cty tôi ở Hà Nội)

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất: Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện chuyển nhượng phần của cổ đông trong công ty như sau như sau:

 

“Điều 110. Công ty cổ phần

 

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.”

 

“Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

 

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

 

“Điều 126. Chuyển nhượng cổ phần

 

1.Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

 

Theo thông tin của bạn cung cấp thì công ty của bạn thành lập từ năm 2012 và thay đổi lần 2 năm 2014 tính đến thời điểm hiện tại là đã được hơn 3 năm vì vậy sẽ không bị hạn chế quyền chuyển nhượng theo khoản 3 Điều 119. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này chỉ được thực hiện nếu điều lệ công ty không quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

 

Thứ hai, về thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

 

1. Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập:

 

Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

 

Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

 

Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

 

Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

 

Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định.

 

2. Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông:

 

Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

 

Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

 

Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông.

 

Tiến hành đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có)

 

Thứ ba: trình tự thực hiện

 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

 

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

 

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

 

Về cách thức thực hiện: có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

 

Như vậy bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua cổng thông tin đăng lý doanh nghiệp quốc gia đều được cả

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

 

Trân trọng

CV Quách Văn Toản - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169