LS Thanh Hương

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Luật sư tư vấn về thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.

Nội dung đề nghị tư vấn

Kính gửi Phòng Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia. Tôi Có câu hỏi như sau:
Công ty tôi là Công ty Cổ phần gọi là Công ty A thành lập năm 2008, vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Cổ đông thứ nhất là tổ chức (Công ty TNHH Một thành viên) gọi là Công ty B đóng 85% vốn điều lệ; 1 Cổ đông là cá nhân đóng 5% vốn điều lệ; 6 cổ đông khác là cá nhân đóng 10% vốn điều lệ, nhưng 6 người này họp cử ra 1 người đại diện cho tổng số vốn góp của nhóm 6 người này, người đại diện này tên là Trần Văn T.
Do cổ đông thứ nhất là tổ chức, chịu sự chi phối của chủ sở hữu nên đến nay (năm 2015) mới được chủ sở hữu thông qua việc góp vốn của Công ty B tại Công ty A. Do vậy đến nay Công ty A mới thực hiện việc góp vốn theo tỷ lệ % vốn điều lệ đã thống nhất.
Tuy nhiên, đến nay, khi thực hiện góp vốn thì có 5 người trong số 6 người thuộc cổ đông thứ 3 (chiếm 10% vốn điều lệ) tự nguyện xin rút không góp vốn nữa, mà để ông Trần Văn T góp toàn bộ 10% vốn điều lệ đó.
Xin hỏi Luật sư thủ tục để xin rút không góp vốn cho 5 người xin rút kia? Coi như việc góp vốn điều lệ sau 7 năm là có lý do khách quan, và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn!
 
Trả lời
 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:
 
 
Về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2015:
 
3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
 
Đã qua thời hạn 3 năm nên nhóm cổ đông sáng lập được chuyển nhượng cổ phần của mình. Tuy nhiên, do chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nên cần có sự chấp thuận của Đại hội cổ đông. Do đó, 5 người trong nhóm cổ đông sáng lập làm văn bản hỏi ý kiến của Đại hội cổ đông. Nếu Đại hội cổ đông chấp thuận thì nhóm cổ đông được chuyển nhượng cổ phần cho T. Sau đó, đề nghị công ty điều chỉnh sổ đăng ký cổ đông. 


Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
CV Khánh Linh - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169