LS Vũ Thảo

Thủ tục bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần là người nước ngoài

Người lao động nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ gì để được bổ nhiệm vào HĐQT và cần làm các thủ tục gì để khai báo liên quan đến công tác tại Việt Nam trong thời gian tới? Về phía công ty cần làm các thủ tục gì để bổ nhiệm Ông này làm thành viên HĐQT công ty; và khai báo với những cơ quan nào về việc bổ nhiệm thành viên mới là người nước ngoài

 

Câu hỏi: Kính chào Công ty Luật Minh Gia, Tôi có một vấn đề mong quý công ty giải đáp: Công ty tôi là công ty cổ phần vốn điều lệ 3 tỷ. Sắp tới Công ty tôi muốn bổ nhiệm thêm 1 người vào làm thành viên hội đồng quản trị công ty. Ông này là người Nhật, là 1 cá nhân độc lập (hiện không làm đại diện cho tổ chức nào khác) và khi vào hội đồng quản trị của Công ty tôi thì Ông này cũng sẽ không nhận lương nhưng trực tiếp tham gia điều hành công ty. Vậy tôi muốn được giải đáp các vấn đề sau: 1. Về phía cá nhân: Thành viên là người Nhật Bản cần chuẩn bị các giấy tờ gì để được bổ nhiệm vào HĐQT và cần làm các thủ tục gì để khai báo liên quan đến công tác tại Việt Nam trong thời gian tới??? 2. Về phía công ty tôi: cần làm các thủ tục gì để bổ nhiệm Ông này làm thành viên HĐQT công ty; và khai báo với những cơ quan nào về việc bổ nhiệm thành viên mới là người nước ngoài (trình tự và các giấy tờ liên quan xin hướng dẫn chi tiết) Mong sớm nhận được tư vấn Tôi xin cảm ơn!

 

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi đến Luật Minh Gia, đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Thứ nhất, điều kiện để trở thành thành viên của Hội đồng quản trị trong CTCP cần thỏa mãn những điều kiện sau:

 

Điều 170 - Luật Lao động 2012 về Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

 

“1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

 

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

 

Đồng thời NLĐNN cũng cần thỏa mãn những điều kiện được quy định tại:

 

Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

 

“1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

 

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

 

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy địnhkhác:

 

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan”.

 

Thứ hai, NLĐNN cần những điều kiện và giấy tờ để có thể được làm việc tại Việt Nam

 

Sau khi công ty cần xem xét xác định đã đáp ứng được điều kiện về việc đăng ký xác định nhu cầu công việc cần tuyển người lao động nước ngoài (NLĐNN) vào làm việc theo quy định của pháp luật thì NLDDNN cần đáp ứng những điều kiện và giấy tờ sau:

 

Điều 169 Luật Lao Động 2012 quy định thì:

 

“1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

 

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

 

c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

 

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.”

 

Tuy nhiên NLĐNN sẽ tham gia điều hành với tư cách là thành viên của HĐQT tại CTCP thì sẽ nằm trong trường hợp theo quy định

 

Điều 172 Luật Lao động 2012 như sau về Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm:

 

1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

 

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

 

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

 

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

 

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

 

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

 

7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

 

9. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ”.

 

Trong trường hợp này NLĐNN được bổ nhiệm là thành viên HĐQT là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tuy nhiên cần phải xin xác nhận thuộc đối tượng miễn cấp giấy phép lao động tại sở lao động thương binh xã hội. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần là người nước ngoài. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hồng Loan – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169