LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thành lập công ty chế xuất quy định thế nào?

Thưa luật sư: Mình hiện tại đang làm việc ở Đài Loan, sắp tới sẽ đầu tư về Việt Nam mở một doanh nghiệp chế xuất về bao bì. Mình có một số khó khăn mong bên bạn tư vấn như sau:

Mình thắc mắc về vấn đề pháp nhân, không biết trong ngành sản xuất giấy bao bì thì để lấy được giấy cho phép của cục văn hóa thì cần phải có pháp nhân hay là vừa đồng thời đăng kí giấy pháp nhân và giấy cho phép của cục văn hóa ?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Gia, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Bộ luật dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi thỏa mãn 4 dấu hiệu sau đây:

- Phải được thành lập một cách hợp pháp: phải tồn tại dưới một hình thái xác định và phải được cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận.

- Phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: cấu trúc bên trong của pháp nhân bao gồm cơ quan lãnh đạo, bộ phận chuyên môn, đảm bảo cho tổ chức có khả năng thực tế để hoạt động và điều hành đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động của pháp nhân.

- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Điều này có nghĩa là tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản của người thành lập, thành viên của tổ chức, pháp nhân tự chịu trách nhiệm tài sản của mình và trong giới hạn tài sản của mình. 

- Pháp nhân nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Như vậy, trong trường hợp bạn bạn muốn mở một doanh nghiệp chế xuất về bao bì tại Việt Nam, để lấy được giấy phép của cục văn hóa thì bạn phải tiến hành nộp hồ sơ để xin giấy phép hoạt động mà không bắt buộc bạn có phải là pháp nhân hay không. Việc bạn có phải là pháp nhân còn phụ thuộc vào việc bạn thành lập doanh nghiệp dưới hình thức nào, nếu là doanh nghiệp tư nhân thì sẽ không có tư cách pháp nhân, nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần thì sẽ có tư cách pháp nhân.

Hotline: 1900 6169