Mạc Thu Trang

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính?

Xin chào Luật sư, cho tôi hỏi về thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính như sau: Tháng 12 năm 20xx, tôi thi công chức và được tuyển dụng vào công tác trong chỉ tiêu biên chế tại UBND huyện theo Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ. UBND huyện bố trí tôi vào công tác tại Hội Chữ thập đỏ, sau thời gian tập sự tôi được Sở Nội vụ bổ nhiệm vào ngạch công chức (ngạch cán sự) từ tháng 6/20xx.

Trong thời gian làm việc, tôi được cử đi học Đại học và đã tốt nghiệp. Đến tháng 03/20xx, UBND huyện có Quyết định điều động tôi về làm việc tại phòng kinh tế hạ tầng. hiện nay, sở Nội vụ có văn bản trả lời trường hợp của tôi không được xác định là công chức, viên chức. Việc bố trí công tác cho tôi là không phù hợp và phải thực hiện thông qua thi tuyển công chức. Xin Luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi Sở Nội vụ trả lời như vậy là đúng hay sai? Ai chịu trách nhiệm cho tôi trong trường hợp này và tôi phải khiếu nại đến đâu để được giải quyết. Xin chân thành cảm ơn Luật sư

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh gia với trường hợp trên chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, Về việc tuyển dụng công chức

Theo quy định tại Điều 37 Luật cán bộ công chức 2008 quy định như sau:

“ 1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

2. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

3. Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức

Việc bổ nhiệm ngạch công chức được quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật cán bộ công chức 2008 

“1. Ngạch công chức bao gồm:

a) Chuyên viên cao cấp và tương đương;

b) Chuyên viên chính và tương đương;

c) Chuyên viên và tương đương;

d) Cán sự và tương đương;

đ) Nhân viên.

2. Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch;

b) Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

- Về thẩm quyền giải quyết 

Trong trường hợp của bạn, bạn  đã vượt qua kỳ thi tuyển công chức và hoàn thành thời gian tập sự được sở nội vụ bổ nhiệm vào ngạch công chức (ngạch cán sự); thế nhưng sau khi bị điều động công tác thì lại có công văn trả lời bạn không phải là công chức, viên chức. Như vậy, nếu trình tự thủ tục bổ nhiệm bạn đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục của pháp luật thì việc Sở Nội vụ trả lời bạn như vậy là không phù hợp, tuy nhiên bạn vẫn cần xem xét về việc bạn mất chức danh này từ khi chuyển công tác là vì lý do gì.

Trong trường này người ra văn bản trả lời trường hợp của bạn không phải là công chức phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bạn có thể nộp đơn kiến nghị đến Giám đốc sở nội vụ để làm rõ vấn đề này.

Trân trọng.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo