LS Hoài My

Quy định về đóng thuế TNCN của người lao động, hoàn thuế, quyết toán thuế

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là khoản thuế mà người lao động có thu nhập phải trích một phần từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản giảm trừ.

1. Luật sư tư vấn về thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân đủ điều kiện nộp thuế thể hiện trách nhiệm của cá nhân đó với đất nước, góp phần xây dựng, thúc đẩy nền kinh tế.

Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành quy định cụ thể về vấn đề hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp nộp thừa, thu sai quy định pháp luật, vậy thủ tục hồ sơ đối với việc xin hoàn thuế thu nhập cá nhận được quy định như thế nào? Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, bạn có thể bài viết dưới đây.

2. Thuế thu nhập cá nhân của người lao động được quy định như thế nào?

Nội dung hỏi tư vấn:

Chào luật sư ạ. Cho em xin hỏi vài thông tin về luật thuế TNCN:

1. Hiện tại em đang thử việc tại công ty với mức lương chính thức 10tr và thử việc 85% lương chính. Tháng thử việc em bị trừ 10% lương cho thuế TNCN, Nhưng em muốn làm bản cam kết số 02, nhưng công ty không hỗ trợ làm vậy là bị trừ mất 10% lương hay sao ạ?

2. Mấy người lâu năm ký HĐ chính thức nhưng vẫn bị công ty trừ 10% lương cho thuế TNCN, vậy công ty đã trừ sai thì công ty đó có bị gì không ạ? Số tiền em bị trừ nộp thuế đó sau này có được quyết toán hoàn thuế không ạ?

3.Và làm sao em có thể kiểm tra được công ty trừ 10% đó đóng thuế hay là trừ khống, vì ký HĐ lao động dài hạn thì thuế TNCN tính theo lũy kế ít tiền hơn nhiều so với đóng 10% lương ạ?

4. Nếu đóng thuế TNCN dư nhưng khi em nghỉ công ty thì tiền dư đó ai quyết toán cuối năm cho em và em tự đi làm hay nhờ công ty khác làm trong trường hợp làm công ty mới ạ? Em cảm ơn. 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định “Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công...”

Và điểm i Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, nếu bạn ký hợp đồng thử việc với mức chi trả tiền lương từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì bạn phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên tổng thu nhập của mình.

Trường hợp bạn chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của bạn sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì bạn làm bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC gửi công ty để công ty trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, bạn làm cam kết này thì bạn phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Với những người lao động ký hợp đồng chính thức với thuế thu nhập cá nhân sẽ tính theo phương pháp lũy tiến từng phần tại Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

Thứ hai, về hoàn thuế. Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Thuế TNCN 2007 sửa đổi năm 2014 quy định cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

“a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Ngoài ra Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Theo quy định pháp luật nêu trên thì cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế thì mới được hoàn thuế. Và phải thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế: Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp; Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế; Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Thứ ba, về quyết toán thuế. Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động”.

Như vậy, sau khi bạn nghỉ việc ở công ty tại thời điểm quyết toán thuế thì bạn không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân nêu trên. Trong trường hợp này, khi bạn nghỉ việc Công ty sẽ cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho bạn để bạn tự đi thực hiện quyết toán thuế.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo