Lại Thị Nhật Lệ

Phá sản doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

Do diễn biến rất phức tạp của dịch Covid 19 mà không ít những doanh nghiệp buộc phải thực hiện việc thu hẹp sản xuất, hay cá biệt hơn còn có doanh nghiệp không thể tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh và buộc phải phá sản. Dẫu biết, việc phá sản là không ai mong muốn, song chúng ta vẫn cần có những lưu ý nhất định khi thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp. Sau đây Luật Minh Gia xin trình bày rõ hơn qua bài viết sau:

1. Một doanh nghiệp được xác định là phá sản khi nào?

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014: “2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.”

- Vậy để xem xét một doanh nghiệp có lâm vào tình trạng phá sản hay không phải căn cứ vào 2 điều kiện: Doanh nghiệp đó rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Hiện tượng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn không còn là hiện tượng nhất thời mà rất trầm trọng thuộc về bản chất và không còn có thể áp dụng một biện pháp nào để thực hiện những nghĩa vụ tài chính của mình nữa.

2. Điều kiện để doanh nghiệp tuyên bố phá sản

Để một doanh nghiệp được coi là phá sản khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện.

- Thứ nhất, doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ. Doanh nghiệp được coi là mất khả năng thanh toán khi doanh nghiệp đã không thể thực hiện khả năng thanh toán trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

- Thứ hai, doanh nghiệp bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Để doanh nghiệp được Tòa án tuyên bố phá sản thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục yêu cầu mở thủ tục phá sản.

3. Trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp

Trình tự thực hiện mở thủ tục phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo những bước sau:

Thứ nhất, nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Theo quy định tại Điều 5 Luật Phá sản 2014, các đối tượng được quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh) mở thủ tục phá sản để xem xét và giải quyết việc phá sản doanh nghiệp gồm:

+ Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

+ Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

+ Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Thứ hai, Tòa án thụ lý đơn yêu cầu giải quyết phá sản

Toà án nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, vào sổ thụ lý để giải quyết vụ việc phá sản. Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp đơn yêu cầu, Tòa án cần xem xét các nội dung của đơn như: yêu cầu mở thủ tục phá sản có hợp lệ không, trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản chưa đầy đủ, Thẩm phán sẽ thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung,…Tòa án sẽ chỉ thụ lý giải quyết vụ việc khi có yêu cầu giải quyết phá sản hợp pháp của đương sự và sau khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản.

Thứ ba, mở thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản

Trong giai đoạn này, nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp để xem xét và kiểm tra lại những chứng cứ chứng minh. Nếu không có vấn đề mới phát sinh thì Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thứ tư, mở hội nghị chủ nợ

Đây không phải là một thủ tục bắt buộc trong việc giải quyết yêu cầu phá sản. Song việc mở hội nghị chủ nợ mang ý nghĩa quyết định trong việc doanh nghiệp mắc nợ có được áp dụng thủ tục phục hồi hay không. Ngoài ra, đây cũng là hình thức pháp lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ.

Thứ năm, tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Sau khi thực hiện thủ tục mở hội nghị chủ nợ và doanh nghiệp không được áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả họp Hội nghị chủ nợ, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Thứ sáu, thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành, phân công Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi!

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn
Chat zalo