LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước có được mở công ty?

Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Gia. Tôi muốn thành lập doanh nghiệp nhưng tôi đang làm nhân viên trong một doanh nghiệp nhà nước vậy nhờ quý công ty tư vấn giúp:

- Theo luật tôi có được thành lập doanh nghiệp do tôi làm giám đốc trong khi vẫn làm nhân viên trong doanh nghiệp TNHH một thành viên nhà nước không ?

- Nếu tôi được bổ nhiệm lên vị trí quản lý ví dụ phó phòng, Theo luật tôi có được thành lập doanh nghiệp do tôi làm giám đốc trong khi vẫn làm trong doanh nghiệp nhà nước không ?

- Sử dụng dịch vụ thành lập tư vấn và thành lập doanh nghiệp của quý công ty thì mất thời gian bao lâu?

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Gia. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Bạn đang là thành viên của Doanh nghiệp nhà nước, thì bạn không có quyền thành lập doanh nghệp nếu thuộc khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp:

"2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;"

Căn cứ vào quy định trên, nếu như bạn không thuộc các trường hợp là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước bạn sẽ không được phép thành lập doanh nghiệp. Còn nếu như bạn là nhân viên bình thường trong doanh nghiệp nhà nước, không phải là cán bộ, công chức, viên chức bạn sẽ được phép thành lập doanh nghiệp đứng tên của mình. 

Những người giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 2 điều 2 nghị định 97/2015/NĐ-CP quy định người giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp bao gồm :

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

2. Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên;

b) Chủ tịch công ty;

c) Thành viên Hội đồng thành viên;

d) Kiểm soát viên;

đ) Tổng giám đốc;

e) Phó Tổng giám đốc;

g) Giám đốc;

h) Phó Giám đốc;

i) Kế toán trưởng".

Nếu như trong trường hợp này bạn là phó phòng của doanh nghiệp nhà nước vẫn không thuộc trường hợp là người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, do đó bạn vẫn được phép thành lập công ty riêng đứng tên mình theo quy định của luật doanh nghiệp. 

Hotline: 1900 6169