Trần Tuấn Hùng

Ngừng kinh doanh không trọn một năm dương lịch có phải đóng thuế môn bài không?

Luật Minh Gia tư vấn thắc mắc về việc ngừng kinh doanh không đủ một năm dương lịch có phải nộp thuế môn bài không? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vấn giúp tôi: công ty chúng tôi là công ty cổ phần, tam ngừng hoạt động từ 1/4/2018 đến 1/3/2019. Đến thời điểm 26/2/2019 tôi lại gửi hồ sơ tạm ngừng tiếp từ 1/3/2019 đến 1/2/2020 nhưng phòng Đăng ký kinh doanh không chấp thuận vì phải nộp hồ sơ trước 15 ngày nên tôi phải sửa lại là tạm ngừng từ 16/3/2019 đến 16/2/2020. Như vậy 16 ngày từ 1/3/2019 đến 16/3/2019 Doanh nghiệp tôi không hoạt động gì thì chúng tôi có phải nộp thuế môn bài năm 2019 không? Nếu nộp thì phải nộp mức nửa năm hay cả năm? Cám ơn Luật sư.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí môn bài:

 

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

 

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

 

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

 

Theo thông tin anh đưa ra, công ty anh không được chấp thuận về việc tạm ngừng kinh doanh trong 16 ngày từ 01/3/2019 đến 16/3/2019, tức công ty anh tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch, do đó công ty anh vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

 

Trân trọng,

Phòng Luật sư tư vấn trực tuyến - Công ty Luật Minh Gia

 

 

Hotline: 1900 6169