LS Vy Huyền

Muốn chuyển giao toàn bộ trách nhiệm cho người đại diện mới doanh nghiệp có được không?

Doanh nghiệp TNHH của tôi muốn giải thể nhưng thủ tục quá phiền phức, nên tôi chuyển nhượng 100% vốn góp sang cho người khác làm đại diện.Vậy, nếu sau khoảng 2-3 năm nữa tiến hành thanh tra thuế nếu trong thời điểm tôi làm đại diện doanh nghiệp có sai sót thì tôi vẫn phải có trách nhiệm giải trình, giải quyết và chịu trách nhiệm có đúng không? Có thể chuyển giao toàn bộ trách nhiêm giải quyết cho người đại diện mới được hay không?

 

Nội dung tư vấn: Chào luật sư: Tôi muốn hỏi về việc chuyển nhượng doanh nghiệp TNHH. Doanh nghiệp TNHH của tôi muốn giải thể nhưng thủ tục quá phiền phức, nên tôi chuyển nhượng 100% vốn góp sang cho người khác làm đại diện.

Vậy,nếu sau khoảng 2-3 năm nữa tiến hành thanh tra thuế chẳng hạn thì các hồ sơ chứng từ giao dịch cũ vẫn nằm trong thời điểm tôi làm đại diện doanh nghiệp có sai sót thì tôi vẫn phải có trách nhiệm giải trình, giải quyết và chịu trách nhiệm có đúng không? Có thể chuyển giao toàn bộ trách nhiêm giải quyết cho người đại diện mới được hay không? Khi bàn giao doanh nghiệp tôi cũng bàn giao lại các hóa đơn chứng từ cũ luôn.Cảm ơn luật sư!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo Điều 14 về Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau:

 

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

 

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

 

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

 

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

 

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Đối với trường hợp này của bạn, bởi vì bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho nên bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ gây ra. Cho nên nếu sau khoảng 2-3 năm nữa có tiến hành thanh tra thuế chẳng hạn thì các hồ sơ chứng từ giao dịch cũ vẫn nằm trong thời điểm bạn làm đại diện doanh nghiệp thì nếu như sai sót thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải trình, giải quyết vì tại thời điểm đó bạn là người đại diện theo pháp luật của công ty cho nên bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm hoặc bồi thường những sai xót nếu như có xảy ra.

 

Cho nên trong trường hợp này, bạn chỉ được phép bàn giao lại công việc hoặc hóa đơn, chứng từ giấy tờ có liên quan sang cho người đại diện mới chứ không thể chuyển giao được toàn bộ trách nhiêm giải quyết cho người đại diện mới trong khoảng thời gian bạn làm người đại diện của doanh nghiệp được. Và khi chuyển giao bàn giao lại công việc cho người đại diện mới thì bạn có nghĩa vụ phải bàn giao lại toàn bộ các hóa đơn chứng từ cũ cho người đại diện mới.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.

CV tư vấn: Vi Thị Huyền - Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169