LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định tiếp nhận cán bộ nhân viên

Nội dung Quyết định tiếp nhận cán bộ, nhân viên gồm thông tin về đơn vị, cán bộ nhân viên được tiếp nhận, phòng ban tiếp nhận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

1. Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vì một số lí do nội bộ mà phía doanh nghiệp có nhu cầu chuyển người lao động đến phòng ban hoặc đơn vị khác để thực hiện công việc trong một khoảng thời gian nhất đinh. Khi đó, việc soạn thảo các văn bản thể hiện nội dung điều đồng, chuyển người lao động trong doanh nghiệp là quan trọng và cần thiết.

Để được tư vấn cụ thể về các mẫu văn bản trong quá trình hoạt động quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc  gọi tới số Hotline 1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể về các vấn đề của mình.

2. Mẫu quyết định tiếp nhận cán bộ, nhân viên

mau-quyet-dinh-tiep-nhan-can-bo-jpg-11032013112052-U1.jpg

Quy định về Quyết định tiếp nhận cán bộ, nhân viên

-------------------------------------

Đơn vị/công ty…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận cán bộ nhân viên (Mẫu)

(Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ................... )

-           Căn cứ vào quyết định số .... /KH, ngày..... tháng.... năm............................... của        về việc thành lập cơ quan đơn vị............ ;

 -           Căn cứ vào quyết định số .... /KH, ngày..... tháng.... năm............................... của        về việc tiếp nhận và điều động............... về công tác tại cơ quan đơn vị................................... ;

             -           Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;

             -           Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ.               

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) ............................................. đến nhận công tác phòng (ban) ................... thuộc cơ quan (đơn vị)……………………… kể từ ngày……tháng…........... Năm.......

Điều 2. Ông(Bà)  ………………..được hưởng lương và các khoản phụ cấp …….. kể  từ ngày......…..tháng…...... năm ……

Điều 3. Các ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính - kế toán, tổ chức cán bộ và ông(Bà) ……………………………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.                             

                                                                                                      THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP

-------------------

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169

Câu hỏi - Điều kiện và thủ tục chuyển đổi từ viên chức sang công chức không qua thi tuyển

Cho em xin hỏi một vấn đề như sau: Hiện em Công tác tại một đơn vị của Phòng Lao động-TB&XH trực thuộc UBND huyện Điện Bàn (là công chức). Bản thân em công tác tại Phòng Lao động-TB&XH từ năm 2007 chức vụ là cán sự đến tháng 2/2012 em có bằng Đại học và chuyển sang chuyên viên. Đến 4/2016 em được điều động về Trung tâm dạy nghề của huyện (là đơn vị sự nghiệp) và có Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức kể từ ngày 01/8/2016. Đến 01/01/2017 Trung tâm giải thể em được chuyển về lại Phòng (công chức) cho đến nay. Thời gian đóng BHXH của em là 10 năm 6 tháng. Như vậy, trường hợp của em có được xem xét chuyển từ viên chức sang công chức mà không cần thi tuyển không. Nếu được thì thủ tục gồm các giấy tờ gì? Cho em xin các văn bản hướng dẫn của TW, Bộ để em có căn cứ lập thủ tục chuyển? Em xin cảm ơn và mong được hồi âm.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây: 

>> Điều kiện để được chuyển đổi viên chức sang công chức

Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức:

"1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức. 

2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng. 

3. Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức khi bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch được bổ nhiệm; đồng thời được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm, được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Như vậy, nếu anh/chị đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì có thể được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển. Về hồ sơ, thủ tục chuyển đổi từ viên chức sang công chức, anh/chị tham khảo bài viết: Thủ tục chuyển từ viên chức sang công chức?

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

TƯ VẤN NHANH