LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH gồm nội dung về thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của phó giám đốc và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

1. Luật sư tư vấn về bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hiện nay ngày càng nhiều các doanh nghiệp thuộc nhiều các lĩnh vực khác nhau được thành lập. Từ đó, nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, kinh doanh ngày càng cao. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng công ty Luật Minh Gia có hỗ trợ tư vấn pháp luật qua các hình thức như:

- Tư vấn trực tiếp tại văn phòng (áp dụng đối với khách hàng tại khu vực Hà Nội và các khu vực lân cận);

- Tư vấn qua email;

- Tư vấn trực tuyến qua điện thoại

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật có thể liệ hệ với chúng tôi thông qua các hình thức nêu trên.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc-cty-tnhh-jpg-19082013093734-U1.jpg

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH (ảnh minh họa)

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực hiện.

-------------------

CÔNG TY TNHH...                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------------------                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
Số:...../QĐ-..........    

Hà Nội, ngày .... tháng ...năm... 

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách....) 

CÔNG TY TNHH...

-          Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-          Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH .....................................;

-          Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH ........................ về việc bổ nhiệm ...............

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

-     Ông/Bà ...

-     Sinh ngày ...

-     Dân tộc ...

-     CMND số...

-     HKTT...

-     Chỗ ở hiện tại...

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ...

Điều 2: Ông/Bà ..................................... chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty  Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ..........theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ............................ và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

--------------

3. Tham khảo tình huống luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến

Xử lý trường hợp khi cổ đông không góp đủ vốn khi thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi:

Công ty tôi thành lập ngày 16/9/2016 với 3 thành viên (Cty CP), có 2 cổ đông đã góp vốn, cổ đông thứ 3 hiện tại chưa góp vốn (theo luật quá 90 ngày cổ đông không nộp thì sẽ không còn tư cách cổ đông). Xin hỏi: - Công ty tôi không muốn đổi sang loại hình doanh nghiệp khác mà vẫn giữ Công ty CP thì phải CNCP của người thứ 3 cho cổ đông mới.- Vậy các thủ tục phải làm bao gồm những gì để đáp ứng là Công ty Cổ Phần? (Họp HĐQT để tước quyền cổ đông của cổ đông thứ 3 hay không?). Trân trọng!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, loại hình công ty bạn là công ty cổ phần, tuy nhiên cổ đông thứ 3 chưa góp vốn vào doanh nghiệp, theo đó, cổ đông có trách nhiệm thanh toán sổ cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hết thời hạn trên mà cổ đông thứ 3 chưa thanh toán thì sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.

Để duy trì loại hình công ty cổ phần thì công ty cần phải có ít nhất 3 cổ đông, do đó, đối với số cổ phần mà cổ đông thứ 3 chưa thanh toán thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định bán. Về thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định tại cuộc họp nhưng giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo