LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty gồm thông tin về các bên là cá nhân, tổ chức tham gia thành lập công ty, thời gian và tỷ lệ góp vốn, cơ cấu tổ chức và các vấn đề khác liên quan đến quản lý công ty dự định thành lập, cụ thể như đính kèm trên đây:

1. Hợp đồng góp vốn thành lập công ty.

Hiện nay, nền kinh tế đang ngày càng phát triển kéo theo theo đó là nhu cầu thành lập công ty để phát triển kinh doanh ngày càng tăng. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được các thủ tục để thành lập công ty. Đặc biệt là vấn đề góp vốn thành lập công ty đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Vậy thủ tục thành lập công ty được quy định như thế nào ? Hợp đồng góp vốn công ty bao gồm những nội dung nào ? Và các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này the quy định của páp luật. Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ, bạn hãy liên hệ công ty Luật Minh Gia chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty ;

+ Các nội dung của hợp đồng góp vốn ;

+ Trình tự, thủ tục liên quan đến vấn đề thành lập công ty ;

2. Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty.

mau-hop-dong-gop-von-thanh-lap-cong-ty-jpg-22072013104339-U1.jpg

Quy định về Hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Mẫu Hợp đồng góp vốn thành lập công ty trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng hợp tác.

-----------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại địa chỉ………………………………, chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông ():................................................…………………………………………..

Sinh ngày………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................

Hộ khẩu thường trú  (: ..............................................................................…………..

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Ông ():................................................…………………………………………..

Sinh ngày………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................

Hộ khẩu thường trú  (: ..............................................................................…………..

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

Điều 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:

............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

 Điều 2

 GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận

là:.........................................................……….....................................................

(bằng chữ:.............................................................………………………………..)

Điều 3

THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: ................................. kể từ ngày ........../........../...........

Điều 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :

.......................................................................................................................

Điều 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Điều 6

 CAM ĐOAN CÁC BÊN

1.       Bên A cam đoan:

a.       Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b.       Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;

c.       Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

d.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

e.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

g.       Các cam đoan khác…

2.       Bên B cam đoan:

a.       Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b.       Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

c.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

e.      Các cam đoan khác…                                                                      

          Điều 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.       Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2.       Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Cụng chứng viên

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

-        Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

-        Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

-        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

-        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

-        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

-        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3.       Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

Bên A

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Hotline: 1900 6169