LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

Khi tiến hành mua phần vốn góp, cổ phần từ một doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục nào? Doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì để chứng nhận vốn góp? Giấy chứng nhận góp vốn cần có những nội dung nào? … Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề này như sau:

1. Luật sư tư vấn về mẫu giấy chứng nhận vốn góp

Khi góp vốn vào một doanh nghiệp, người góp vốn cần được công nhận về mặt pháp lý của việc góp vốn đó. Để đảm bảo cho vấn đề này, các doanh nghiệp thường tiến hành phát hành các giấy chứng nhận phần vốn góp có đầy đủ các nội dung, thông tin đầy đủ, đảm bảo quyền sở hữu của người góp vốn đối với phần vốn của doanh nghiệp.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về soạn thảo các văn bản trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như muốn có soạn thảo các văn bản một cách đầy đủ và đảm bảo giá trị pháp lý nhất, hãy liên hệ với Luật Minh Gia qua Email để được tư vấn hoặc gọi Hotline: 1900.6169  để được các Luật sư, chuyên viên hướng dẫn tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu giấy chứng nhận góp vốn dưới đây để có thể soạn thảo giấy chứng nhận góp vốn của doanh nghiệp mình hoàn chỉnh nhất.

2. Luật Minh Gia cung cấp mẫu giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn - Nội dung cụ thể của giấy chứng nhận phần vốn góp bao gồm, tên thành viên, số vốn góp, chiếm tỷ lệ vốn/tổng vốn điều lệ..., như sau:

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ….. - 2011/GCN (Lần ….)


-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................. cấp ngày .... tháng ... năm ..... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ............
-   Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viện .

CHỨNG NHẬN

Thành viên: .............................................................................................................................................

Địa chỉ: .............................. ....................................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số ............... do .............. cấp ngày ....................................................................

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là: ........................... VNĐ (................................ chẵn), (Tỷ lệ vốn góp …………........….%)

Hình thức góp vốn:

+   Tiền mặt:............................................................................................................................................

+   Tài sản:..............................................................................................................................................

Thời điểm góp vốn: .................................................................................................................................

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu tại hồ sơ công ty.

......, ngày ... tháng ..... năm 200......

P. Luật sư Doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Minh Gia

Hotline: 1900 6169