LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu

Nội dung đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu bao gồm thông tin về địa chỉ và thông tin nơi nhận đơn, thông tin chủ đơn yêu cầu tra cứu, thông tin về nhãn hiệu và mẫu nhãn hiệu, nhóm hàng hóa dịch vụ đăng ký, và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-don-tra-cuu-nhan-hieu-jpeg-14122012121206-U1.jpeg

 

Luật sư tư vấn tra cứu nhãn hiệu và đơn tra cứu nhãn hiệu

 

Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu được thể hiện theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi lập đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu

YÊU CẦU

TRA CỨU NHÃN HIỆU

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                   386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu nhãn hiệuÝ

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

NỘI DUNG YÊU CẦU TRA CỨU

                                     Mẫu nhãn hiệu

 

 

Các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu:

(theo từng nhóm của Bảng phân loại quốc tế

các sản phẩm dịch vụ)

 

 

Mô tả tóm tắt nhãn hiệu; phiên âm, dịch các ký tự đặc biệt trong nhãn hiệu:

 

 

DẠNG YÊU CẦU TRA CỨU

—Trùng lặp về mẫu nhãn hiệu và về sản phẩm/ dịch vụ

—Trùng lặp về mẫu nhãn hiệu nhưng không trùng về sản phẩm/ dịch vụ

—Tương tự về mẫu nhãn hiệu và trùng lặp về sản phẩm/ dịch vụ

—Tương tự về mẫu nhãn hiệu và tương tự về sản phẩm/ dịch vụ

Yêu cầu tra cứu trong các kho tư liệu sau đây

—  CácNH được bảo hộ tại Việt Nam

—  CácNHđược bảo hộ và các đơn NH nộp tại Việt nam     

                                                                                    NGƯỜI YÊU CẦU                                                    

Tên đầy đủ:

Địa chỉ :

Điện thoại:                                                Fax:                                    E-mail:                      

TÀI LIỆU KÈM THEO

—Chứng từ  nộp phí tra cứu (ghi rõ số chứng từ và số tiền đã nộp)

 

   Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên của người yêu cầu

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

ÝChú thích:Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông —nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.               

 

Bài viết liên quan:

+   Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

+   Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

+   Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

+   Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế;

+   Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm viết;

+   Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;

+   Xác định đối tượng được bảo hộ quyền sơ hữu trí tuệ.

+   Tư vấn về khiếu nại, phản đối đơn đăng ký sở hữu trí tuệ.

TƯ VẤN NHANH