Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn xin giao lại đất (Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin giao lại đất (Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mục lục bài viết

 Mẫu số 1e

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


ĐƠN XIN GIAO LẠI ĐẤT
(Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

Kính gửi: 

1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*...........................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ: .................................................................... Điện thoại: ….................

4. Địa điểm khu đất xin giao: .........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................. Trong đó:

+ Xây dựng theo dự án: ……………………………………………..m2;

+ Làm đường, hành lang … theo quy hoạch: ………………………..m2.

6. Để sử dụng vào mục đích: ..........................................................................................
……………………………………………………………………..................…………………...

7. Thời hạn sử dụng (năm): ............................................................................................

8. Phương thức trả tiền (nếu có) ……………………………………………............…………

9. Cam kết:

- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi được giao đất chủ đầu tư không thực hiện đầu tư hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi rong dự án đầu tư, mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị thu hồi đất.

Các cam kết khác (nếu có) .............................................................................................
........................................................................................................................................

..., ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI XIN GIAO ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức phải đóng dấu)

* Đối với cá nhân ghi rõ họ tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.

* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn