LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

 

cap-phep-cho-nha-thau-ca-nhan-jpg-22082013091904-U1.jpg

Quy định về Xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân

 

Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

--------------------------------------------------------------------

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU (Đối với nhà thầu là cá nhân)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam)  

 

PHỤ LỤC SỐ 3

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU

(Đối với nhà thầu là cá nhân)

 

Kính gửi:Ông Giám đốc Sở Xây dựng.........................

 

Tôi: (Họ tên) Nghề nghiệp:

Có hộ chiếu số: (sao kèm theo đơn này)

Địa chỉ tại chính quốc:

Số điện thoại: Fax E.mail:

Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có)

Số điện thoại: Fax E. mail:

Tôi được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là.......... thông báo thắng thầu (hoặc chọn thầu) làm tư vấn công việc........... thuộc Dự án......... tại........................

Trong thời gian từ.................... đến...............................................

Đề nghị Sở Xây dựng xét cấp Giấy phép thầu cho tôi để thực hiện các công việc nêu trên.

Hồ sơ kèm gồm:

1.

2.

3.

-

-

Nếu hồ sơ của tôi cần được bổ sung hoặc làm rõ thêm điều gì, xin báo cho ông (bà)..... có địa chỉ tại Việt Nam....... số điện thoại....... Fax.......... E. mail.........

Khi được cấp Giấy phép thầu, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của Pháp luật Việt Nam có liên quan.

......., ngày........ tháng........ năm............
 

Kính đơn
(Ký tên)


Họ và tên người ký

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo