Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể thế nào? Mẫu đơn đăng ký?

Pháp luật hiện hành đã có những quy định cụ thể về việc thành lập hộ kinh doanh cá thể, tuy nhiên việc thành lập hiện nay cũng gặp một số vướng mắc. Do đó, nếu bạn đang muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể và chưa rõ thủ tục thực hiện như thế nào thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

1. Luật sư tư vấn về đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Đối với các hộ gia đình sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp, làm muối…sử dụng ít lao động thì việc thành lập hộ kinh doanh là hoàn toàn phù hợp. Pháp luật doanh nghiệp hiện hành có những quy định cụ thể về việc thành lập, tài sản, trách nhiệm của hộ kinh doanh.

Do đó, nếu gia đình bạn đang muốn thành lập hộ kinh doanh và còn vướng mắc thì có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn cụ thể về các vấn đề:

- Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể.

- Trình tự, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể.

2. Mẫu đơn đăng ký hộ kinh doanh cá thể

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …....................…………….. Giới tính: ...................

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

Ngày cấp: …../….../…….. Nơi cấp: ..................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................

Email: ………………………………………. Website: ....................................................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................

Email: …………………………………………… Website: .............................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ............................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số(bằng số; VNĐ): ....................................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

---

3. Tư vấn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Câu hỏi:

Xin chảo Luật sư! Tôi có một câu hỏi muốn được luật sư tư vấn.Công ty tôi đã đăng ký ngành nghề:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quanchi tiết:- Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: giao thông đường bộ, thủy lợi, thủy điện;- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện;- lập, quản lý và tư vấn quản lý dự án đầu tư;Hiện tại công ty tôi muốn đăng ký hoạt động Tư vấn giám sát; lập, quản lý và tư vấn quản lý dự án đầu tư thì phải làm các thủ tục gì? bên tôi đã có một số CBNV có chứng chỉ Quản lý dự án và chứng chỉ Giám sát thi công.Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

>> Tư vấn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

>> Tư vấn về đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Về mã ngành nghề anh/chị tham khảo tại Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 và Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo