LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

Cổ phiếu (ghi nhận cổ phần) cần có những nội dung gì? Quy chuẩn về mẫu cổ phiếu là như thế nào? Cần soạn thảo cổ phiếu thế nào để đảm bảo đầy đủ thông tin và đúng quy định của pháp luật? … Luật Minh Gia tư vấn, giải đáp các vấn đề trên như sau:

1. Luật sư tư vấn về mẫu cổ phiếu do công ty phát hành

Cổ phiếu là một loại giấy tờ quan trọng trong công ty cổ phần, ghi nhận lại cổ phần của chủ sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty. Để đảm bảo về tính pháp lý của cổ và các giấy tờ của công ty, người lập các loại giấy tờ này cần nắm rõ thông tin về pháp lý và các thông tin cần thiết của mỗi loại giấy tờ.

Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn đang có thắc mắc hoặc cần tư vấn về lập các loại văn bản, giấy tờ trong hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp, hãy gửi câu hỏi của mình về Email của công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được các Luật sư, chuyên viên pháp lý hướng dẫn tư vấn chi tiết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn dưới đây để có thêm thông tin pháp lý chi tiết và đối chiếu với trường hợp của mình.

2. Luật Minh Gia cung cấp mẫu cổ phiếu cho công ty cổ phần

Mẫu cổ phiếu, cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành bao gồm nội dung về công ty, thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu, giá trị cổ phần và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-co-phieu-cong-ty-co-phan-phat-hanh-jpg-05032013110122-U1.jpg

Tư vấn quy định và hướng dẫn về cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

--------------------------------------------------------------------

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ...

---------***---------

Tên công ty:                          CÔNG TY CỔ PHẦN ....................

Trụ sở:                                      ………………………………………………..

Giấy chứng nhận ĐKKD số:     …... cấp ngày …./…/20… (thay đổi lần thứ …).

Tổng số cổ phần phổ thông:      …... cổ phần (…..cổ phần).

Mệnh giá cổ phần:                    …………. VNĐ/1 cổ phần.

CỔ PHIẾU NÀY XÁC NHẬN:

Tên cổ đông:                          ……………….                                   Giới tính: …..

CMND số:                               .............. cấp ngày…./…/20..... tại Công an Thành phố …...

 Quốc tịch:                                Việt Nam.

Nơi đăng ký HKTT:                 Số..... , Phường...... 10 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ phần sở hữu:         …….000 cổ phần (………… ngàn cổ phần).

Loại cổ phần:                            cổ phần phổ thông.

Tổng mệnh giá cổ phần:            …………...000.000 VNĐ (………. đồng Việt Nam).

Tỷ lệ cổ phần sở hữu:                ………% cổ phần của Công ty.

Ngày đăng ký cổ đông:             …/…/20…..

Ngày góp vốn mua cổ phần:      …/…/20…..

Ngày phát hành cổ phiếu:          …/…/20…..

Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty: ……..

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:

Cổ đông muốn chào bán, chuyển nhượng cổ phần phải làm thủ tục tại Trụ sở chính của Công ty hoặc tại Công ty chứng khoán được uỷ quyền.

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng  hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần ………….

Cổ phiếu của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thì thủ tục và trình tự chào bán, chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TÊN CỔ ĐÔNG                      TM.CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                         

                                                              GIÁM ĐỐC

Hotline: 1900 6169