Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chi tiết
Luật Đường sắt số 35/2005/QH11
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 - Quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt...

Chi tiết
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 - Quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết
Luật Công chứng số 82/2006/QH 11
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Công chứng số 82/2006/QH 11

Luật Công chứng số 82/2006/QH 11 - Quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chi tiết
Luật đấu giá tài sản 2016
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật đấu giá tài sản 2016

Luật Minh Gia cung cấp Luật đấu giá tài sản 2016 theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Luật Xuất bản số 19/2012/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Xuất bản số 19/2012/QH13

Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 - quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, nội dung Luật như sau:

Chi tiết
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

Chi tiết
Luật Giá số 11/2012/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Giá số 11/2012/QH13

Luật Giá số 11/2012/QH13 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

Chi tiết
Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook