Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 - Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Chi tiết
Luật Công chứng số 53/2014/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Công chứng số 53/2014/QH13

Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chi tiết
Luật An ninh mạng 2018 cập nhật năm 2023
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật An ninh mạng 2018 cập nhật năm 2023

Luật An ninh mạng năm 2018 (Số 24/2018/QH14) quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân...

Chi tiết
Luật Thi hành án hình sự 2010
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Thi hành án hình sự 2010

Luật số 53/2010/QH12 về thi hành án hình sự quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án,...Người chấp hành án là người bị kết tội và phải chịu hình phạt theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, cụ thể:

Chi tiết
Luật Việc làm số: 38/2013/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Việc làm số: 38/2013/QH13

Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Chi tiết
Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 - Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài... như sau:

Chi tiết
Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 - quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp.

Chi tiết
Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook