Luật - Bộ luật

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Luật - Bộ luật, bao gồm Luật mới ban hành và các Luật đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (Hiệu lực từ 01/01/2015)

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (Hiệu lực từ 01/01/2015)

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Chi tiết >>

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 (Hiệu lực từ 01/01/2015)

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 (Hiệu lực từ 01/01/2015)

Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chi tiết >>

Luật phá sản số 51/2014/QH13 (hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Luật phá sản số 51/2014/QH13 (hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Chi tiết >>

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Chi tiết >>

Luật cư trú sửa đổi bổ sung số 36/2013/QH13

Luật cư trú sửa đổi bổ sung số 36/2013/QH13

Từ 1/1/2014, cá nhân muốn đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc TW phải có thời gian tạm trú từ 2 năm trở lên thay vì thời gian 1 năm như trước đây. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Luật cư trú sửa đổi năm 2013.

Chi tiết >>

Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13

Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13

Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

Chi tiết >>

Luật Hôn nhân và Gia đình 52/2014/QH13 năm 2014

Luật Hôn nhân và Gia đình 52/2014/QH13 năm 2014

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Chi tiết >>

Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11

Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11

Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Chi tiết >>

Luật Thuế Giá trị Gia tăng bằng tiếng anh

Luật Thuế Giá trị Gia tăng bằng tiếng anh

This Law provides for objects subject and not subject to value-added tax, taxpayers, tax bases, tax calculation methods, and tax credit and refund.

Chi tiết >>

Luật số 31/2013/QH13 Sửa đổi bổ sung Luật Thuế Giá trị Gia tăng

Luật số 31/2013/QH13 Sửa đổi bổ sung Luật Thuế Giá trị Gia tăng

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Thuế thu nhập cá nhân bằng Tiếng Anh

Luật Thuế thu nhập cá nhân bằng Tiếng Anh

This Law provides for personal income taxpayers, taxable incomes, incomes eligible for personal income tax exemption or reduction, and personal income tax bases.

Chi tiết >>

Luật số 32/2013/QH13 Sửa đổi Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Luật số 32/2013/QH13 Sửa đổi Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi.

Chi tiết >>

Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13

Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13

Luật Đất đai mới số 45/2013/QH13 Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ VN

Chi tiết >>

Bộ Luật Hình sự Việt Nam bản song ngữ (Anh - Việt)

Bộ Luật Hình sự Việt Nam bản song ngữ (Anh - Việt)

Bộ luật quy định tội phạm và hình phạt đối với người phạm tội, nội dung cụ thể được quy định cụ thể theo bản Tiếng Anh và Tiếng Việt như sau:

Chi tiết >>

Bộ Luật Tố tụng Dân sự mới số 65/2011/QH12

Bộ Luật Tố tụng Dân sự mới số 65/2011/QH12

Bộ luật tố tụng dân sự (2011) quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Chi tiết >>

Luật Thuế xuất khẩu-Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

Luật Thuế xuất khẩu-Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Chi tiết >>

Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11 quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

Chi tiết >>

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 - Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân như sau:

Chi tiết >>