LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư tư vấn mua bán doanh nghiệp

Nhà đầu tư quan tâm đến việc mua, bán, chuyển đổi, chuyển nhượng doanh nghiệp, Công ty Luật Minh Gia luôn thể hiện kịp thời vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư, Chúng tôi hỗ trợ khách hàng cụ thể như sau:

Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn tại Luật Minh Gia như sau:

- Phân tích quy định pháp luật và đưa ra giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp quy định pháp luật hiện hành;

- Tư vấn chính sách thuế liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp;

- Lựa chọn những đối tác tiềm năng;

- Lập luận chứng khả thi, báo cáo pháp lý toàn diện (due diligence);

- Tham gia đàm phán sự việc;

- Soạn thảo hợp đồng mua bán và các văn bản pháp lý khác có liên quan đến mua bán doanh nghiệp.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh