LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành thủ tục giải thể, doanh nghiệp cần thực hiện các nội dung công việc liên quan sau:

 

huong-dan-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-jpeg-21012013112618-U1.jpeg

 

Luật sư tư vấn, Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp

 

1.  Đối với thủ tục về thuế:

 

Trước hết, doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc trong thời gian quy định. Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm:

 

+   Thông báo giải thể;

 

+   Biên bản họp Hội đồng thành viên/ĐHĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp;

 

+   Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ Hội đồng thành viên/ĐHĐCĐ;

 

+   Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan;

 

+   Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;

 

+   Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

 

2.  Thủ tục liên quan đến Dấu pháp nhân

 

Sau khi thực hiện xong thủ tục tại chi cục thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp tiến hành tiếp các thủ tục trả con dấu pháp nhân  tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu bao gồm:

 

+   Công văn trả dấu;

 

+   Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

 

+   Dấu pháp nhân;

 

+   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng;

 

+   Giấy giới thiệu (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trực tiếp tiến hành trả con dấu);

 

3. Thủ tục tại Sở Kế hoạch & Đầu tư

 

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đã trả con dấu, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận.Hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

 

+   Thông báo về việc giải thể;

 

+   Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ Hội đồng thành viên/ĐHĐCĐ;

 

+   Biên bản họp Hội đồng thành viên/ĐHĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp

 

+   Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ;

 

+   Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản tại Ngân hàng);

 

+   Ba số báo liên tiếp đăng thông báo giải thể doanh nghiệp;

 

+   Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng);

 

+   Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (bản chính hoặc bản sao công chứng);

 

+   Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 

+ Giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu.

 

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Trên đây là một số vấn đề có liên quan đến việc giải thể Doanh nghiệp Luật Minh Gia cung cấp để Quý khách hàng tham khảo, áp dụng.

 

Trân trọng

P. Luật sư Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169