Hỏi đáp Hôn nhân Gia đình

 • Quy định về điều kiện kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình 2014

  Quy định về điều kiện kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình 2014

  • 21/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Như vậy là nam phải từ đủ 20 tuổi và nữ phải từ đủ 18 tuổi mới đủ tuổi kết hôn thay cho quy định của luật hôn nhân gia đình năm 2000 là nam từ hai mươi tuổi trở lên (19 tuổi + 1 ngày),nữ từ mười tám tuổi trở lên (17 tuổi + 1 ngày).

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)

  Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)

  • 21/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Cục Con nuôi. Nếu có lý do chính đáng không thể trực tiếp nộp thì có thể ủy quyền cho người thân thích hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm, có dấu niêm phong hợp lệ.

  Chi tiết
 • Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?

  Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?

  • 21/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình được quy định như sau: Điều 42 Luật Bình đẳng giới qui định các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

  Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

  • 21/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169