Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Tư vấn đăng ký kinh doanh khai thác than cứng và than non

  Tư vấn đăng ký kinh doanh khai thác than cứng và than non

  • 26/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đăng ký kinh doanh khai thác than cứng và than non được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về buộc thực hiện hợp đồng theo luật Thương mại

  Quy định về buộc thực hiện hợp đồng theo luật Thương mại

  • 26/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tại Điều 297 Luật thương mại thì buộc thực hiện đúng hợp đồng là hình thức chế tài, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện biện pháp khác để hợp đồng được thự hiện và phải chịu các chi phí phát sinh.

  Chi tiết
 • Xử lý tranh chấp và khiếu nại về tên doanh nghiệp

  Xử lý tranh chấp và khiếu nại về tên doanh nghiệp

  • 26/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2013/ TT – BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có quy định về vấn đề xử lý tranh chấp và khiếu nại về tên doanh nghiệp.

  Chi tiết
 • Tư vấn thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp

  Tư vấn thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp

  • 26/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty chúng tôi là công ty đấu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp ngoài nhiệm vụ đầu tư hạ tầng chúng tôi được trực tiếp ký Hợp đồng thuê lại đất với các nhà đâu tư thứ cấp đã được Ban quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư

  Chi tiết
 • Tư vấn về thủ tục mua và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

  Tư vấn về thủ tục mua và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

  • 26/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tôi mới thành lập công ty đang khó khăn về vấn đề mua và làm thủ tục hóa đơn .Vậy tôi muốn công ty luật có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về điều này và tư vấn giúp tôi các bước thủ tục làm hóa đơn như thế nào?

  Chi tiết
 • Tự hủy hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 có vi phạm không?

  Tự hủy hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 có vi phạm không?

  • 26/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Em có mua hàng của Công ty Vân Xuân, Công ty có lập hóa đơn GTGT cho em nhưng em đã làm mất. Với giá trị hàng hóa dịch vụ nhỏ (200.000 đồng thuế VAT 20.000 đồng ) nên em thấy không cần thiết để kê khai thuế, do đó em tự hủy hóa đơn.

  Chi tiết
 • Tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 26/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi tiến hành giải thể công ty, chúng tôi có chuyển quyền sử dụng đất của công ty cho các thành viên của mình thì công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đó không?

  Chi tiết
 • Trách nhiệm của chủ đầu tư khi bàn giao nhà chậm tiến độ

  Trách nhiệm của chủ đầu tư khi bàn giao nhà chậm tiến độ

  • 25/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thưa luật sư năm 2013, tôi có ký hợp đồng góp vốn mua căn hộ với một công ty xây dựng. Theo hợp đồng thì tháng 12-2006 Công ty giao căn hộ. Tôi đã đóng tiền cho công ty trên 270 triệu đồng.

  Chi tiết
 • Trách nhiệm pháp lý khi đứng tên thành lập công ty giúp người khác

  Trách nhiệm pháp lý khi đứng tên thành lập công ty giúp người khác

  • 25/02/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Gần đây bố tôi được người ta cho đứng tên một công ty sản xuất bim bim của trung quốc tại địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. tôi muốn hỏi là nếu đứng tên như thế thì bố tôi sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào về công ty này và nếu công ty kinh doanh mà xảy ra vấn đề thì bố tôi có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169