Nguyễn Nhàn

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới nhất 2022

Để thành lập được một doanh nghiệp, người thành lập cần nộp hồ sơ đăng ký thành lập tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy thành phần hồ sơ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ nào?

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp, khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập có thể lựa chọn thành lập một trong các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Mỗi loại hình doanh nghiệp lại có những đặc điểm, cách thức tổ chức và hoạt động khác nhau. Do đó, trước khi thành lập doanh nghiệp người thành lập nên tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến từng loại hình từ đó đối chiếu với nhu cầu và khả năng của mình để thành lập doanh nghiệp phù hợp.

- Để thành lập được một doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều quy trình, trong phạm vi bài tư vấn này Luật Minh Gia tập trung vào phần thành phần hồ sơ cần có khi thành lập từng loại hình doanh nghiệp cụ thể. Hi vọng quý khách có thể dễ dàng xác định được thành phần hồ sơ cần có khi thành lập loại hình doanh nghiệp mà mình mong muốn.

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

- Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên (trong trường hợp thành lập công ty TNHH hai thành viên trở len).

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

- Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Ngoài ra, nếu người thành lập ủy quyền cho người khác thay mình nộp hồ sơ thành lập đã nêu trên thì còn có thêm văn bản ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến hồ sơ thành lập các loại hình doanh nghiệp, nếu quý khách còn vướng mắc chưa rõ hoặc muốn tư vấn chi tiết vấn đề của mình quý khách vui lòng liên hệ với Luật Minh Gia để được bộ phận tư vấn của chúng tôi hỗ trợ kịp thời.

Hỏi tư vấn qua điện thoại