Triệu Lan Thảo

Góp vốn của cổ đông sáng lập, các quyết định của CTCP

Thắc mắc về việc góp vốn của các cổ đông sáng lập. Các quyết định của của Công ty cổ phần có phải thông qua Đại hội đồng cổ đông...

 

Xin chào Luật sư,Xin Luật sư vui lòng tư vấn giúp mình vấn đề như sau ạ: Mình cùng bạn góp vốn thành lập công ty cổ phần, vốn góp ngang nhau, nhưng mình để bạn đứng đại diện pháp luật, 50% phần mình chia 10% mẹ mình làm cổ đông thứ 3 cho đủ người, còn lại mình 40%. Mình đã đưa tiền bạn mình đi nộp vốn góp, bạn ấy vừa nộp phần bạn ấy vừa nộp phần mình chung 1 phiếu, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà phiếu thu đó ngân hàng ghi sai tên mình, còn tên bạn mình thì đúng. Sau này bạn mới đưa giấy đó ra, mình kiểm lại mới phát hiện vậy, nói thì bạn ấy nói: “không sao đâu, ngân hàng không chịu sửa đâu”, rồi thôi. Lúc đó phần vốn góp của mình vẫn còn thiếu chút mới đủ vốn đăng ký, bạn mình nói sẽ đi nộp sau, miễn trong hạn cho đủ. Sau đó, mình bận làm cũng không nhớ hỏi bạn đã nộp đủ phần mình chưa. Giờ công ty mở 1 năm rồi, mình cũng không biết phần vốn góp của mình có nộp đủ chưa. Vì sau đó vài tháng bạn mình đã giành lấy cty rồi, mình không được biết về tình hình cty nữa. Gần đây khi check tình trạng cty trên web Tổng cục thuế thì thấy cty vừa ngừng hoạt động mấy ngày nay. Vậy xin hỏi mấy vấn đề sau ạ: 1/ Nếu tên mình đã nộp vốn góp không đầy đủ, thì cá nhân mình chịu pháp lý gì? Còn nếu nộp đủ mà ngân hàng ghi sai tên thì sao? Mà giờ cty đóng rồi thì mình còn phải chịu pháp lý gì nữa không? 2/ Cty cổ phần khi mở thì 3 cổ đông sáng lập đều phải ký tên, vậy giờ cty ngưng hoạt động mà mình không biết, vậy người bạn đại diện pháp luật đó có được 1 mình tự quyền đóng cty không? Hay đăng ký tạm ngừng hoạt động tạm thời gì không? Hay mọi quyết định đó đều phải có chữ ký của cả 3 cổ đông sáng lập mới được? Nếu bạn ấy mạo chữ ký thì pháp lý ra sao? 3/ Mẹ mình là cổ đông sáng lập thứ 3, và cũng nộp bằng kế toán ở cục thuế với bổ nhiệm là kế toán, nhưng bạn mình không để mẹ mình làm kế toán mà bạn ấy giành làm và báo cáo bằng thông tin bằng kế toán của mẹ mình (báo cáo điện tử) rồi vừa qua là quyết toán năm, mẹ mình không được biết về con số báo cáo, cũng không ký giấy tờ gì, vậy có bị trách nhiệm pháp lý gì không? Giờ mẹ mình muốn rút bằng kế toán đã đăng ký tại cục thuế thì phải làm sao? 4/ Cty đã đóng hay tạm ngưng hoạt động thì sau này bạn mình có thể tự quyền 1 mình bạn ấy mở lại cty hoạt động trở lại không (với tình trạng như trước đó: 3 cổ đông sáng lập như đã đăng ký ban đầu, và sử dụng tiếp bằng kế toán mẹ mình nếu mẹ mình không rút)? Vấn đề hơi rối, nhưng mong Luật sư tư vấn giúp ạ.Xin cảm ơn Luật sư nhiều!Trân trọng.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được đưa ra ý kiến như sau

 

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập


1/ Nếu cá nhân bạn góp vốn không đủ, trách nhiệm pháp lý của bạn như sau

 

Căn cứ Điều 112 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

 

"1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này."

 

Hành vi mua cổ phần không đủ so với cam kết khi thành lập công ty cổ phần dẫn đến:

+ Đối với công ty: Nếu hết thời hạn mà pháp luật quy định phần vốn đó không được ai mua thì công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ đúng với thực tế, thay đổi danh sách cổ đông sáng lập.

+ Đối với cổ đông mua không đủ: được hưởng quyền lợi tương ứng với lượng cổ phần đã mua trên thực tế.

+ Đối với cổ đông không mua: Không còn là cổ đông của công ty cổ phần.

 

Như vậy, để biết được bạn có phải là người đã thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua hay không phải có giấy tờ chứng minh vấn đề đó, ví dụ như Biên lai nộp tiền thanh toán cổ phần tại ngân hàng, giấy chứng nhận cổ phần tại công ty, báo cáo tài chính của công ty, sổ cổ đông.v.v. những giấy tờ này bạn phải biết để đảm bảo quyền lợi của bạn tại công ty. Căn cứ tại điểm a Khoản 3 điều này, nếu như bạn không có giấy tờ trên, tại công ty cũng không có các giấy tờ chứng minh bạn đã thanh toán phần cổ phần đã đăng ký mua tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp thì hết thời hạn quy định tại điều trên bạn sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.
Nếu bạn có giấy tờ chứng minh được phần cổ phần đã mua khi đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa đủ thì tương ứng với số cổ phần đã mua bạn sẽ được hưởng những phần quyền và nghĩa vụ tương ứng ở trong điều lệ của công ty.

 

2./ Nếu đã thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua, mà ngân hàng ghi sai tên

 

Trường hợp này bạn có thể đề nghị ngân hàng đính chính lại, việc đính chính này Ngân hàng sẽ rất khó để đáp ứng yêu cầu của bạn vì trên thực tế bạn không phải là người ra ngân hàng làm thủ tục, việc ghi sai tên thì bạn của bạn phải là người có trách nhiệm kiểm tra, đính chính ngay tại thời điểm giao dịch, thời gian đó đến bây giờ cũng rất lâu, việc đính chính này sẽ tùy thuộc vào quyết định bên Ngân hàng.

 

Về trách nhiệm pháp lý của bạn: doanh nghiệp bạn tham gia là công ty cổ phần, do vậy về nghĩa vụ tài sản của công ty, bạn chỉ phải chịu tránh nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp (tương đương với giá trị số lượng cổ phần mà bạn sở hữu)

 

3./ Nếu  Cty cổ phần khi mở thì 3 cổ đông sáng lập đều phải ký tên, vậy giờ cty ngưng hoạt động mà mình không biết, vậy người bạn đại diện pháp luật đó có được 1 mình tự quyền đóng cty không? Hay đăng ký tạm ngừng hoạt động tạm thời gì không? Hay mọi quyết định đó đều phải có chữ ký của cả 3 cổ đông sáng lập mới được? Nếu bạn ấy mạo chữ ký thì pháp lý ra sao?

 

Nếu bạn là cổ đông sáng lập của công công ty (có các giấy tờ chứng minh hợp pháp) bạn có quyền tham gia các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông để quyết định các vấn đề của công ty theo điều 135 Luật doanh nghiệp 2014

 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

...

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

...

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 

Việc công ty bạn tạm ngừng kinh doanh thì phải thông qua cuộc họp của đại hội đồng cổ đông. Có sự tham gia biểu quyết của bạn và mẹ bạn để đạt được tỷ lệ biểu quyết thuận thông qua các quyết định, có chữ ký của hai người thể hiện trong biên bản cuộc họp.

 

Nếu có chứng cứ chứng minh có người giả mạo chữ ký của mẹ bạn và bạn trong các giấy tờ của công ty, bạn có quyền khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường nếu gây thiệt hại hoặc tố cáo hành vi này với cơ quan chức năng . Bạn của bạn sẽ có thể chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

 

4./ Mẹ mình là cổ đông sáng lập thứ 3 và cũng nộp bằng kế toán ở cục thuế với bổ nhiệm là kế toán, nhưng bạn mình không để mẹ mình làm kế toán mà bạn ấy giành làm và báo cáo bằng thông tin bằng kế toán của mẹ mình (báo cáo điện tử) rồi vừa qua là quyết toán năm, mẹ mình không được biết về con số báo cáo, cũng không ký giấy tờ gì, vậy có bị trách nhiệm pháp lý gì không? Giờ mẹ mình muốn rút bằng kế toán đã đăng ký tại cục thuế thì phải làm sao?

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi không có quy định nào quy định nào của pháp luật phải nộp bằng kế toán tại cục thuế mới được bổ nhiệm là kế toán trưởng tại doanh nghiệp, chúng tôi không đủ thông tin để tư vấn về việc rút bằng kế toán của mẹ bạn được. Nếu mẹ bạn không làm, không ký và cũng không biết về các báo cáo quyết toán cuối năm của công ty thì mẹ bạn không phải chịu trách nhiệm về các giấy tờ này.

 

5./ Cty đã đóng hay tạm ngưng hoạt động thì sau này bạn mình có thể tự quyền một mình bạn ấy mở lại cty hoạt động trở lại không ?

 

Việc quay trở lại hoạt động được thực hiện khi công ty tạm ngừng kinh doanh. Nếu công ty tạm ngừng kinh doanh thì hết thời gian tạm ngừng kinh doanh đó thì công ty sẽ được tính là hoạt động kinh doanh trở lại. Việc hoạt động trở lại trước ngày này phải được thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Căn cứ Khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết quy định về tạm ngừng kinh doanh nêu tại Luật doanh nghiệp 2014: “Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanhnơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo...”. Việc thông báo hoạt động kinh doanh trở lại phải được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông giống như phần trả lời nêu trên.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Đoàn Văn Chiến - Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH