Lò Thị Loan

Giám đốc là người đại diện theo PL của CTCP phải chịu trách nhiệm gì khi phá sản?

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ được giao đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; trong phạm vi quản lý của mình, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ đang quản lý để bố trí, sử dụng hợp lý,đúng quy định của pháp luật. Vậy trường hợp Giám đốc là người được thuê làm đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thì có phải chịu trách nhiệm không?

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu công ty.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu công ty như:

+ Nắm được các quy định của pháp luật điều chỉnh;

+ Nắm được trách nhiệm của người đứng đầu công ty;

+ Biết được những quyền và nghĩa vụ của người đại diện ;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu công ty.

Nội dung tư vấn: Em chào luật sư. Em có một số thắc mắc muốn luật sư tư vấn giúp ạ. Bạn em thành lập công ty cổ phần có nhờ em làm đại diện pháp luật cho công ty, em không có cổ phần trong công ty hiện nay đã được 2 tháng em phát hiện ra công ty đang có nguy cơ phá sản nợ lương nhân viên mấy tháng, nợ các nơi nhiều, các chứng tờ nhập nhằng. Vậy em có bị ảnh hưởng gì không ạ, nếu bây giờ em không làm người đại diện pháp luật nữa chuyển sang cho người khác liệu sau này công ty tuyên bố phá sản em có bị liên quan không, em không tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty. Em cảm ơn luật sư ạ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân, sẽ nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp để xác lập, thực hiện các giao dịch thể hiện mối quan hệ với các chủ thể khác (đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước,…). Như vậy, bạn là người đại diện theo pháp luật của công ty nên bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, giao dịch của công ty. Nếu bạn chỉ là người được thuê làm người đại diện theo pháp luật của công ty, không có cổ phần (không góp vốn vào công ty) thì trong trường hợp này bạn không phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty bởi nghĩa vụ về tài chính là nghĩa vụ của công ty chứ không phải nghĩa vụ của cá nhân bạn, bạn với tư cách là người đại diện theo pháp luật sẽ có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty.

Hotline: 1900 6169