Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cụ thể như sau: Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

1. Luật sư tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật

- Tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm;

- Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm;

2. Hoàn thiện, soạn thảo hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật

- Biên bản cam đoan của tác giả;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

-Biên bản giao việc trong trường hợpTP mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc;

- Tiến hành hoàn thiện tờ khai Đăng ký Bản quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

3. Thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật

- Tư vấn, đại diện trên Cục Bản quyền để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tư vấn, đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;

- Tư vấn, khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

4. Yêu cầu tài liệu cần cung cấp

- 03 mẫu tác phẩm;

- 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần);

- Thông tin liên quan đến tác phẩm: Tên tác phẩm, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;

- Ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm (nếu cần);

- Bút danh của tác giả (nếu có);

- Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;

- Giấy phép thành lập hợp pháp photo công chứng của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có);

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn