Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp trong các vụ án về Sở hữu trí tuệ là dịch vụ pháp lý mà Luật Minh Gia cung cấp trên phạm vi cả nước. Đội ngũ luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ trên theo quy trình như sau:

1. Luật sư tham gia tố tụng vụ án giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ

- Các tranh chấp liên quan đến Nhãn hiệu hàng hóa (Tranh chấp trong giai đoạn đăng ký, sử dụng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ…);

- Tranh chấp liên quan đến việc đăng ký bảo hộ, sử dụng và vi phạm quyền tác giá và quyền liên quan;

- Tranh chấp liên quan đến việc đăng ký bảo hộ, sử dụng và vi phạm về bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Tranh chấp liên quan đến việc đăng ký bảo hộ, sử dụng và vi phạm về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

- Tranh chấp liên quan đến việc đăng ký bảo hộ, sử dụng và vi phạm bảo hộ về thiết kế bố trí mạch tích hợp;

- Tranh chấp liên quan đến việc đăng ký bảo hộ, sử dụng và vi phạm bảo hộ về giống cây trồng;

- Tranh chấp liên quan đến việc đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghệp;

- Tranh chấp, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ( Vi phạm, tranh chấp đối với nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền, cạnh tranh …).

2. Quy trình thực hiện của luật sư tham gia tố tụng về sở hữu trí tuệ

Trong vụ việc tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ, Luật Minh Gia tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về Sở hữu trí tuệ thực tế khi đương sự yêu cầu.

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về tranh chấp Sở hữu trí tuệ.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến Sở hữu trí tuệ.

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về Sở hữu trí tuệ.

Trân trọng.

P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169