Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính như sau: Cá nhân, tổ chức muốn được hưởng quyền đối với tác phẩm phần mềm, chương trình máy tính phải tiến hành nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục bản quyền tác giả. Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hộ bản quyền tác phẩm phần mềm, chương trình máy tính cụ thể:

1. Hình thức tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm

- Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;

- Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật;

- Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư Luật Minh Gia.

2. Dịch vụ luật sư đăng ký bản quyền phần mềm

Luật sư tư vấn quy định về đăng ký bản quyền phần mềm

- Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền phần mềm, chương trình máy tính;

- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính;

- Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng,cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm;

- Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ Đăng ký bản quyền phần mềm

- Biên bản cam đoan của tác giả;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả tác phẩm phần mềm, chương trình máy tính;

- Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính tạo ra trên cơ sở giao việc;

- Giấy uỷ quyền;

- Tiến hành hoàn thiện tờ khai Đăng ký Bản quyền tác giả tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính;

Thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

- Tư vấn và đại diện khách hàng để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm, chương trình máy tính;

- Tư vấn, phối hợp theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;

- Tư vấn, Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

Tài liệu cần chuẩn bị để tiến hành đăng ký bản quyền phần mềm

- 03 đĩa cứng;

- 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần)

- Thông tin liên quan đến tác phẩm: Tên tác phẩm, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;

- Ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm (nếu cần);

- Bút danh của tác giả (nếu có);

- Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;

- Giấy phép thành lập hợp pháp photo công chứng của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có);

- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của tác giả (pho to công chứng);

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169