LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Lợi thế và hạn chế

Hiện nay, các loại hình doanh nghiệp được ghi nhận trong quy định của pháp luật doanh nghiệp bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp lại có những điều kiện và thủ tục thành lập riêng mà trước khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập cần nắm rõ.

1. Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Trước khi thành lập doanh nghiệp, việc nắm rõ được các đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của các loại hình doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình. Trong số các loại hình doanh nghiệp hiện nay, loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình phổ biến được nhiều người lựa chọn thành lập.

Nếu bạn đang gặp các vướng mắc liên quan đến công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến loại hình doanh nghiệp này, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 1900.6169 để được bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp của chúng tôi tư vấn cụ thể về các vấn đề như:

- Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên;

- Ưu điểm, nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này;

- Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên;

- Các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động của công ty TNHH hai thành viên;

- Trình tự thủ tục góp vốn, tăng vốn góp của công ty TNHH hai thành viên;

- Và các vấn đề khác liên quan.

Hoặc bạn có thể tham khảo nội dung chúng tôi đã tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về vấn đề này.

2. Lợi thế và hạn chế của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.  

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay.

Hoạt động kinh doanh dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn đem lại cho nhà đầu tư nhiều lợi thế như:

+   Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

+   Số lượng thành viên công ty không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;

+   Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Tuy nhiên, hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có những hạn chế nhất định như:

+  Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng;

+   Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

+   Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh