LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Công ty có thể không tiến hành họp hội đồng cổ đông thường niên để thông qua báo cáo tài chính...được không?

Tư vấn trường hợp Công ty cổ phần không muốn tiến hành họp Đại hội cổ đông do một số cổ đông ở xa. Nội dung tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Với chủ trương mở cửa hội nhập với thế giới, hiện nay việc phát triển kinh tế của đất nước đang có sự phát triển nhất định, kéo theo đó là sự phát triển của các ngành kinh tế. Hiện nay, ngày càng có nhiều các doanh nghiệp được thành lập với nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là các doanh nghiệp có sự liên kết hoặc đầu tư từ nước ngoài, do đó nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề liên quan đến doanh nghiệp ngày càng nhiều.

Để được tư vấn cụ thể về các vấn đề doanh nghiệp quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia theo hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ với tổng đài 1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn.

2. Tư vấn về không họp Hội đồng cổ đông của doanh nghiệp

Nội dung câu hỏi: Kính gửi Quý Công ty, Nhờ Quý Công ty tư vấn giúp trường hợp sau đây: Công ty tôi làm là Công ty cổ phần về sản xuất gỗ ván ép với 3 cổ đông pháp nhân, trong đó Công ty Hàn Quốc chiếm 51% vốn điều lệ. Vì điều kiện ở xa nên phía Hàn Quốc muốn lấy ý kiến bằng văn bản 3 cổ đông để thông qua các nội dung hàng năm (như BCTC, KH sản xuất kinh doanh…) chứ không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp, kính nhờ quý công ty tư vấn giúp trường hợp này. Trân trọng cảm ơn và chúc quý Công ty ngày càng phát triển

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về thẩm quyền triệu tập họp đại hội cổ đông như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

…”

Như vậy, căn cứ theo quy định này thì Đại hội đồng cổ đông phải được họp thường nên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Do đó, trường hợp này công ty bạn vẫn phải tiến hành tổ chức họp đại hội đồng cổ đông để thảo luận và thông qua các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh…

Nếu cổ đông là công ty Hàn Quốc của công ty bạn không thể tham dự trực tiếp thì công ty bạn vẫn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến thông qua các hình thức quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

Công ty bạn có thể căn cứ vào các hình thức đã nêu trên để tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Nguyễn Nhàn - Luật Minh Gia