Mạc Thu Trang

Cổ tức và quy trình chi trả cổ tức cho cổ đông thế nào?

Hỏi luật sư tư vấn về cổ tức và trả cổ tức, lợi nhuận của công ty cổ phần như sau: Tôi có một vài câu hỏi cần được luật sư hỗ trợ để giải đáp thắc mắc: "A, B, C có dự định thành lập một công ty cổ phần, A và B mỗi người có vốn góp trị giá 25% tổng số cổ phần, C có vốn góp trị giá 50% tổng số cổ phần. A, B, C quyết định cho A, B điều hành hoàn toàn hoạt động kinh doanh của công ty trong 5 năm đầu và lợi nhuận sẽ được chia đều cho cả 3. Vậy trong trường hợp này cách giải quyết nào sẽ phù hợp nhất và có lợi nhất cho cả 3 người này". Mong sẽ sớm nhận được email tư vẫn của luật sư.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Về quyền của cổ đông phổ thông

Điều 114  Luật doanh nghiệp 2014 quy định Quyền của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;”

Theo quy định trên các cổ đông có quyền nhận cổ tức theo quyết định của đại hội cổ đông.

>> Tư vấn quy định về cổ tức và chi trả cổ tức, gọi: 1900.6169 

- Quy định chi trả cổ tức cho cổ đông

Do vậy, sau khi thành lập công ty phải tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông và thông qua quyết định về vấn đề chi trả mức cổ tức cụ thể.

Tuy nhiên, trường hợp này A,B,C chưa thành lập công ty cổ phần nên chưa thể thực hiện ngay việc họp đại hội đồng cổ đông để thông qua vấn đề chi trả cổ tức trong 05 năm đầu. Để rằng buộc các bên phải thực hiện đúng cam kết chia cổ tức sau khi thành lập công ty thì các bên cùng nhau lập một văn bản thỏa thuận. Trong thỏa thuận phải có các nội dung cơ bản sau:

+ Nêu rõ về vấn đề cam kết góp vốn của từng người: A và B mỗi người góp 25%,C góp 50% tổng số cổ phần.

+ Sau khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thành lập công ty cổ phần thì các bên cam kết sẽ thực hiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về vấn đề chi trả cổ tức trong 5 năm đầu cụ thể: “A,B,C thỏa thuận để A,B điều hành hoạt động kinh doanh của công ty trong 05 năm đầu và lợi nhuận sẽ chia đều cho 3 người”.

+ Điều khoản phạt vi phạm khi các bên vi phạm cam kết này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí