Nguyễn Kim Quý

Cho thuê lại cửa hàng kinh doanh xăng dầu mà không đăng ký kinh doanh có được không?

Luật sư tư vấn về vấn đề đăng ký kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chưa đăng ký kinh doanh của hàng bán lẻ xăng dầu thì có thể cho người khác thuê lại của hàng được không?

Nội dung tư vấn: Mẹ Tôi có các giấy phép như sau: - Giấy Chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Sở Công thương - Giấy phép xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu do UBND huyện cấp. Nay mẹ tôi đã xây dựng xong cửa hàng theo giấy phép. Theo hướng dẫn, mẹ tôi phải thành lập doanh nghiệp và hoàn thành các thủ tục điều kiện và đề nghị Sở Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên Mẹ tôi muốn cho thuê lại đất và tài sản đã xây dựng trên đất cho 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để doanh nghiệp làm các thủ tục điều kiện và đề nghị Sở Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có được không? Trường hợp không được, thì hợp tác, liên kết với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với hình thức nào? (Vì điều kiện mẹ tôi đã lớn tuổi, không thành lập doanh nghiệp được). Rất mong được sự tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Mẹ bạn có Giấy Chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Sở Công thương và Giấy phép Xây dựng công trình cửa hàng xăng dầu do UBND cấp huyện cấp.

 

Để kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì mảnh đất xây dựng cây xăng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ hoặc mẹ bạn được nhà nước cho thuê đất thương mại dịch vụ hoặc mẹ bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ. Do vậy, mẹ bạn sẽ có những quyền của người sủ dụng đất theo quy định tại Điều 166, Điều 167 LĐĐ 2013:

 

"Điều 166. Quyền chung của người sử dụng đất

 

1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

 

3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

 

4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

 

5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

 

6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

 

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai."

 

“Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

 

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

 

…”

 

Như vậy, nếu mẹ bạn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mẹ bạn có quyền cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuê mảnh đất cùng với tài sản gắn liền trên đất mà không phỉa đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, để cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuê thì mẹ bạn vẫn phải làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu với tài sản gắn liền trên đất thì mới có thể làm hợp đồng cho thuê được. Điều kiện để được kinh doanh cửa hàng xăng dầu được quy định tại Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP như sau:

 

“Điều 24. Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 

Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

 

1. Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

2. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

 

3. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.”

 

Theo quy định trên thì cửa hàng kinh doanh của mẹ bạn sẽ phải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối nên nếu mẹ bạn muốn cho doanh nghiệp thuê lại thì mẹ bạn sẽ phải thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Nhưng vì mẹ bạn không muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh nên mẹ bạn có thể chuyển nhượng lại Cửa hàng xăng dầu này cho doanh nghiệp sau khi đã đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký đồng sở hữu với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại cơ quan có thẩm quyền thì cửa hàng này mới có đủ điều kiện để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Trân trọng.

Phòng tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia.

>> Yêu cầu tư vấn nhanh