Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Doanh nghiệp được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Mẫu hợp đồng thuê gia công lại (Song ngữ Việt - Anh)

Mẫu hợp đồng thuê gia công lại (Song ngữ Việt - Anh)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng thuê gia công lại (Garment Manufacting contract) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Mẫu số 06) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước (Mẫu số 04) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế (Mẫu số 05) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu văn bản Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mẫu văn bản Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu văn bản Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản thẩm định chương trình, tiết mục, vở diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu

Mẫu biên bản thẩm định chương trình, tiết mục, vở diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản thẩm định chương trình, tiết mục, vở diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (Mẫu số 02) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa, nhạc, sân khấu

Mẫu đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa, nhạc, sân khấu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa, nhạc, sân khấu (Mẫu số 07) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát sáng tác trước năm 1975 và ở nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát sáng tác trước năm 1975 và ở nước ngoài

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát sáng tác trước năm 1975 và ở nước ngoài (Mẫu số 08) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 04) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức cuộc thi Người đẹp

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức cuộc thi Người đẹp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức cuộc thi Người đẹp (Mẫu số 06) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức cuộc thi người mẫu

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức cuộc thi người mẫu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức cuộc thi người mẫu (Mẫu số 07) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế (Mẫu số 08) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc và sân khấu

Mẫu quyết định về việc phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc và sân khấu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc và sân khấu (Mẫu số 09) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975

Mẫu quyết định về việc cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975 (Mẫu số 10a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc cho phép phổ biến bài hát  do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác

Mẫu quyết định về việc cho phép phổ biến bài hát do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc cho phép phổ biến bài hát do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác (Mẫu số 10b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản hội nghị dân cư ấp, khóm

Mẫu biên bản hội nghị dân cư ấp, khóm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản hội nghị dân cư ấp, khóm (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình ngầm

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình ngầm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình ngầm theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169