Trần Việt Dũng

Báo nộp báo cáo thuế thành công nhưng thiếu chữ ký số đã hợp pháp chưa?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về xử lý nộp phạt hành chính do nộp chậm báo cáo thuế khi thiếu chữ ký số theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Em ở đơn vị trường mầm non không phải nộp thuế TNDN và chỉ nộp báo cáo QT Thuế TNDN, ngày 23.1.2018 em có nộp BC qua online( đã báo là nộp thành công) và bản gốc( có dấu của chi cục thuế xác nhận). Ngày 22.4.2018( trong công văn là ngày 17.4.2018) e có công văn thúc giục nộp thuế, em đi hỏi thì đc biết chi cục thuế chưa nhận đc hồ sơ em gửi qua online mà phải nộp qua chữ ký số. Ngày 03.05.2018 chi cục thuế gửi cho trường quyết định xử phạt hành chính nộp chậm báo cáo với mức phạt 1.200.000 đ. em lại lên chi cục thuế gặp để giải thích em đã nộp ngày 23.01.2018 qua online và có dấu xác nhận của chi cục thuế nhưng nói không chấp nhận bản có dấu này. Em bảo em nộp đã báo thành công rồi còn bên chi cục thuế nhận được hay không thì làm sao em biết được, không ai báo để em làm lại cả và họ trả lời không có số điện thoại để liên lạc. Em lên gặp chi cục trưởng thì nói xuống gặp kế toán, gặp kế toán nói trường hợp này cũng phạt, gặp nhân viên thuế thì họ bảo phạt hay không là quyền của kế toán. Vậy công ty cho em hỏi trường em có phải nộp phạt chậm nộp báo cáo thuế không. Em xin chân thành cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với vụ việc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo quy đinh tại điều 6 Thông tư 110/2015/TT - BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì việc sử dụng chữ ký số quy định cụ thể như sau:

 

Điều 6. Sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử

 

1. Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với cơ quan thuế phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

 

Người nộp thuế ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế với đại lý thuế thì đại lý thuế sử dụng chứng thư số của đại lý thuế để ký trên các chứng từ điện tử của người nộp thuế khi giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

 

Người nộp thuế là cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với cơ quan thuế nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do hệ thống của cơ quan thuế hoặc hệ thống của các cơ quan có liên quan đến giao dịch điện tử cấp.

 

2. Cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng khi thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư này phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp,cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

 

3. Việc sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử trên đây được gọi chung là ký điện tử.

 

Theo đó khi bạn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (trong trường hợp của bạn là báo cáo về thuế) với cơ quan thuế thì phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Việc khai báo thuế điện tử đã báo thành công và xác nhận tuy nhiên xác nhận về hành vi khai báo, còn có phù hợp hay chưa thì cần phải xem xét tính hợp pháp. Do đó tại thời điểm này căn cứ vào thời hạn yêu cầu nộp báo cáo thuế để xác định đã quá hạn hay chưa. Nếu tại thời điểm 24/4/2018 bạn đã vi phạm về thời hạn nộp báo cáo thì khi này đơn vị bạn sẽ bị xử phạt hành chính.

Căn cứ theo quy định tại điều 9 Thông tư 166/2013/TT- BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Cụ thể

 

Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

 

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

 

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

 

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

......

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
 CV tư vấn: Hà Tuyền . - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169