Nghị quyết - Nghị quyết liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch. Mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào trường hợp thực tế.
 
Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP  sửa đổi bổ sung quy định về án phí, lệ phí tòa án

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP sửa đổi bổ sung quy định về án phí, lệ phí tòa án

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định pháp luật về án phí, lệ phí tòa án.

Chi tiết >>

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Chi tiết >>

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thực hiện về Thủ tục giải quyết các vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm theo BLTTDS 2011

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thực hiện về Thủ tục giải quyết các vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm theo BLTTDS 2011

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thực hiện về Thủ tục giải quyết các vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm theo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN Phối hợp thực hiện về hòa giải cơ sở

Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN Phối hợp thực hiện về hòa giải cơ sở

Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 về Phối hợp thực hiện về hòa giải cơ sở như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về quy chế phối hợp giữa Chính phủ với TAND tối cao, VKSND tối cao

Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về quy chế phối hợp giữa Chính phủ với TAND tối cao, VKSND tối cao

Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 95/NQ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 95/NQ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 95/NQ-CP về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTPHướng dẫn thi hành một số quy định về Xét xử phúc thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTPHướng dẫn thi hành một số quy định về Xét xử phúc thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư - Xét xử phúc thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định phần những quy định chung của BLTT Dân sự 2004

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định phần những quy định chung của BLTT Dân sự 2004

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định phần thứ nhất - những quy định chung của Bộ luật tố tụng Dân sự 2004 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định về trọng tài thương mại

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định về trọng tài thương mại

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31/07/2003 Hướng dẫn một số quy định của pháp lệnh trọng tài thương mại như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định về Chứng minh và chứng cứ

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định về Chứng minh và chứng cứ

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP Ngày 03/12/2012 Hướng dẫn quy định về Chứng minh và chứng cứ của Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp lệnh sửa đổi 2006

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp lệnh sửa đổi 2006

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp lệnh sửa đổi 2006 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần xét xử sơ thẩm BLTT Hình sự 2003

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần xét xử sơ thẩm BLTT Hình sự 2003

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Ngày 05/11/2004 Hướng dẫn thi hành trong phần xét xử sơ thẩm Bộ luật tố tụng Hình sự 2003 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng quy định trong giải quyết vụ án kinh tế

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng quy định trong giải quyết vụ án kinh tế

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 Hướng dẫn áp dụng một số quy định pháp luật trong giải quyết vụ án kinh tế như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần quy định chung của Bộ luật TTDS sửa đổi bổ sung 2011

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần quy định chung của Bộ luật TTDS sửa đổi bổ sung 2011

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012Hướng dẫn thi hành phần quy định chung của Bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi bổ sung 2011như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành quy định của Luật phá sản

Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành quy định của Luật phá sản

Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28/04/2005 Hướng dẫn thi hành quy định của Luật phá sản như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần thứ nhất của bộ luật TTDS 2003

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần thứ nhất của bộ luật TTDS 2003

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 Hướng dẫn thi hành phần thứ nhất của bộ luật tố tụng dấn sự 2003 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP Ngày 18/04/2003 Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số điều luật sửa đổi bổ sung luật TTDS

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số điều luật sửa đổi bổ sung luật TTDS

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số điều luật sửa đổi bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật TTDS

Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật TTDS

Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/04/2005 Hướng dẫn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật tố tụng dân sự:

Chi tiết >>

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng luật hình sự về án treo

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng luật hình sự về án treo

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>