Nghị quyết - Nghị quyết liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch. Mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào trường hợp thực tế.
 
Nghị quyết số 41/NQ-CP về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nghị quyết số 41/NQ-CP về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Chi tiết >>

Nghị quyết 39/NQ-CP về Miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút khi nhập cảnh Việt Nam

Nghị quyết 39/NQ-CP về Miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút khi nhập cảnh Việt Nam

Nghị quyết 39/NQ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2015 về Miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút khi nhập cảnh Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị quyết số 26/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Nghị quyết số 26/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2015 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chi tiết >>

Nghị quyết số 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03 năm 2015

Nghị quyết số 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03 năm 2015

Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03 năm 2015 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết số 24/NQ-CP về Phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Lào

Nghị quyết số 24/NQ-CP về Phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Lào

Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2015 về Phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 03 tháng 3 năm 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP  sửa đổi bổ sung quy định về án phí, lệ phí tòa án

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP sửa đổi bổ sung quy định về án phí, lệ phí tòa án

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định pháp luật về án phí, lệ phí tòa án.

Chi tiết >>

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Chi tiết >>

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thực hiện về Thủ tục giải quyết các vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm theo BLTTDS 2011

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thực hiện về Thủ tục giải quyết các vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm theo BLTTDS 2011

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thực hiện về Thủ tục giải quyết các vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm theo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN Phối hợp thực hiện về hòa giải cơ sở

Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN Phối hợp thực hiện về hòa giải cơ sở

Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 về Phối hợp thực hiện về hòa giải cơ sở như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về quy chế phối hợp giữa Chính phủ với TAND tối cao, VKSND tối cao

Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về quy chế phối hợp giữa Chính phủ với TAND tối cao, VKSND tối cao

Nghị quyết liên tịch 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 95/NQ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 95/NQ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 95/NQ-CP về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTUMTTQVN về Ban hành quy chế của Hội đồng thẩm phán

Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTUMTTQVN về Ban hành quy chế của Hội đồng thẩm phán

Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTUMTTQVN ngày 05/12/2005 về Ban hành quy chế của Hội đồng thẩm phán như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTPHướng dẫn thi hành một số quy định về Xét xử phúc thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTPHướng dẫn thi hành một số quy định về Xét xử phúc thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư - Xét xử phúc thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định phần những quy định chung của BLTT Dân sự 2004

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định phần những quy định chung của BLTT Dân sự 2004

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định phần thứ nhất - những quy định chung của Bộ luật tố tụng Dân sự 2004 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định về trọng tài thương mại

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định về trọng tài thương mại

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31/07/2003 Hướng dẫn một số quy định của pháp lệnh trọng tài thương mại như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định về Chứng minh và chứng cứ

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định về Chứng minh và chứng cứ

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP Ngày 03/12/2012 Hướng dẫn quy định về Chứng minh và chứng cứ của Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp lệnh sửa đổi 2006

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp lệnh sửa đổi 2006

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 Hướng dẫn thi hành thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp lệnh sửa đổi 2006 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần xét xử sơ thẩm BLTT Hình sự 2003

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần xét xử sơ thẩm BLTT Hình sự 2003

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Ngày 05/11/2004 Hướng dẫn thi hành trong phần xét xử sơ thẩm Bộ luật tố tụng Hình sự 2003 như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng quy định trong giải quyết vụ án kinh tế

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng quy định trong giải quyết vụ án kinh tế

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 Hướng dẫn áp dụng một số quy định pháp luật trong giải quyết vụ án kinh tế như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần quy định chung của Bộ luật TTDS sửa đổi bổ sung 2011

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành phần quy định chung của Bộ luật TTDS sửa đổi bổ sung 2011

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012Hướng dẫn thi hành phần quy định chung của Bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi bổ sung 2011như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1