Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước

Chi tiết >>

Nghị định 23/VBNH-NHNN về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 23/VBNH-NHNN về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 23/VBNH-NHNN ngày 30 tháng 03 năm 2016 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 21/2016/NĐ-CP về thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

Nghị định 21/2016/NĐ-CP về thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

Chi tiết >>

Nghị định 462/VBHN-BTP về xử phạt VPHC trong hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án DS, phá sản doanh nghiệp, HTX

Nghị định 462/VBHN-BTP về xử phạt VPHC trong hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án DS, phá sản doanh nghiệp, HTX

Nghị định 462/VBHN-BTP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Chi tiết >>

Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 20/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh Khí

Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh Khí

Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2016 quy định về kinh doanh khí và Điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 18/2016/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 18/2016/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 17/2016/NĐ-CP về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC và quản lý người NN vi phạm

Nghị định 17/2016/NĐ-CP về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC và quản lý người NN vi phạm

Nghị định 17/2016/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Chi tiết >>

Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ NN

Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ NN

Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Chi tiết >>

Nghị định 15/2016/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu

Nghị định 15/2016/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu

Nghị định 15/2016/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Chi tiết >>

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Chi tiết >>

Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký  khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Chi tiết >>

Nghị định 12/2016/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 04/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 04/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 04/VBHN-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 03/VBHN-BTC về Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Nghị định 03/VBHN-BTC về Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Nghị định 03/VBHN-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2016 về Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 02/VBHN-BTC về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 02/VBHN-BTC về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 02/VBHN-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2016 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Chi tiết >>

Nghị định 4756/VBHN-BLĐTBXH về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động VN đi làm việc ở NN

Nghị định 4756/VBHN-BLĐTBXH về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động VN đi làm việc ở NN

Nghị định 4756/VBHN-BLĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2015 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chi tiết >>