Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Chi tiết >>

Nghị định 126/2015/NĐ-CP về Danh mục các chất ma túy và tiền chất theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP

Nghị định 126/2015/NĐ-CP về Danh mục các chất ma túy và tiền chất theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP

Nghị định 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013

Chi tiết >>

Nghị định 125/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Nghị định 125/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Nghị định 125/2015/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 124/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Nghị định 124/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chi tiết >>

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động cụ thể

Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động cụ thể

Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Chi tiết >>

Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Chi tiết >>

Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Chi tiết >>

Nghị định 116/2015/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 116/2015/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Chi tiết >>

Nghị định 113/2015/NĐ-CP về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Nghị định 113/2015/NĐ-CP về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Chi tiết >>

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chính phủ ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chi tiết >>

Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ

Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013.

Chi tiết >>

Nghị định 112/2015/NĐ-CP quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Nghị định 112/2015/NĐ-CP quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 11 năm 2015 Quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Chi tiết >>

Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 11 năm 2015 Quy định về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chi tiết >>

Nghị định 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

Nghị định 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 Về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

Chi tiết >>

Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chi tiết >>

Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Chi tiết >>

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Chi tiết >>

Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Nghị đinh của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2015 Quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Chi tiết >>