Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Chi tiết >>

Nghị định 94/2015/NĐ-CP về xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam

Nghị định 94/2015/NĐ-CP về xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Chi tiết >>

Nghị định 110/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

Nghị định 110/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

Nghị định 110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

Chi tiết >>

Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp

Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp

Nghị định 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chi tiết >>

Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp

Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp

Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Dầu khí

Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Dầu khí

Nghị định 95/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí như sau

Chi tiết >>

Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2015 về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Chi tiết >>

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

Nghị định 92/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 về an ninh hàng không: Các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị và phương tiện bảo đảm an ninh hàng không...

Chi tiết >>

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN

Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Chi tiết >>

Nghị định 90/2015/NĐ-CP về quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Nghị định 90/2015/NĐ-CP về quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Nghị định 90/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.

Chi tiết >>

Nghị định 89/2015/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

Nghị định 89/2015/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Chi tiết >>

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chi tiết >>

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Chi tiết >>

Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Chi tiết >>

Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định về chính sách đối với lao động nữ

Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định về chính sách đối với lao động nữ

Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Chi tiết >>

Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2015 quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Chi tiết >>

Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Chi tiết >>

Nghị định 82/2015/NĐ-CP về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài

Nghị định 82/2015/NĐ-CP về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài

Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2015 quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết >>

Nghị định 80/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Nghị định 80/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Chi tiết >>