Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 79/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định 79/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định 79/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Chi tiết >>

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết >>

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Chi tiết >>

Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Chi tiết >>

Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng

Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng

Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

Chi tiết >>

Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân

Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân

Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 quy định nguyên tắc, tổ chức và nội dung hoạt động phòng không nhân dân; chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác phòng không nhân dân.

Chi tiết >>

Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2015 quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Chi tiết >>

Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2015 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển

Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển

Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2015 về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định 70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Chi tiết >>

Nghị định 69/2015/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Nghị định 69/2015/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Nghị định 69/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2015 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP

Chi tiết >>

Nghị định 68/2015/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Nghị định 68/2015/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Nghị định 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2015 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Chi tiết >>

Nghị định 67/2015/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tư pháp, hôn nhân và gia đình, THA dân sự, phá sản doanh nghiệp

Nghị định 67/2015/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tư pháp, hôn nhân và gia đình, THA dân sự, phá sản doanh nghiệp

Nghị định 67/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Chi tiết >>

Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Chi tiết >>

Nghị định 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

Nghị định 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2010 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

Chi tiết >>

Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định về xử phạt vi phạm liên quan đến hành vi đăng, công bố thông tin sai sự thật.

Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định về xử phạt vi phạm liên quan đến hành vi đăng, công bố thông tin sai sự thật.

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 08 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

Chi tiết >>

Nghị định 64/2015/NĐ-CP Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 64/2015/NĐ-CP Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 08 năm 2015 Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm

Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm

Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Chi tiết >>

Nghị định 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán

Nghị định 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán.

Chi tiết >>

Nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015 ngày 18/06/2015 quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

Chi tiết >>