Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 10/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế tài nguyên

Nghị định 10/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế tài nguyên

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

Chi tiết >>

Nghị định 09/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 09/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chi tiết >>

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng ngày 06 tháng 05 năm 2015.

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhât số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhât số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ngày 26 tháng 5 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày 26 tháng 5 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Chi tiết >>

Nghị định số 05/2016/NĐ-CP về chế độ dối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

Nghị định số 05/2016/NĐ-CP về chế độ dối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

Chính phủ ban hành Nghị địnhsố 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 26 tháng 5 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BNNPTNT quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản trong và ngoài vùng biển Việt Nam

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BNNPTNT quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản trong và ngoài vùng biển Việt Nam

Ngày 27 tháng 04 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản trong và ngoài vùng biển Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội

Nghị định 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội

Nghị định 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 133/2015/NĐ-CP về phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo

Nghị định 133/2015/NĐ-CP về phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo

Nghị định 133/2015/NĐ-CP quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

Chi tiết >>

Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chi tiết >>

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Chi tiết >>

Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Chi tiết >>

Nghị định 132/2015/NĐ-CP về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Nghị định 132/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Chi tiết >>

Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Chi tiết >>

Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Nghị định 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chi tiết >>

Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia

Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia

Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ.

Chi tiết >>

Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Chi tiết >>

Nghị định 126/2015/NĐ-CP về Danh mục các chất ma túy và tiền chất theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP

Nghị định 126/2015/NĐ-CP về Danh mục các chất ma túy và tiền chất theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP

Nghị định 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013

Chi tiết >>

Nghị định 125/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Nghị định 125/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Nghị định 125/2015/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay, nội dung như sau:

Chi tiết >>