LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý (Mẫu số: 05-CDĐL) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mục lục bài viết

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                   386  Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

  DẤU NHẬN ĐƠN

    (Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 TÊN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý

 

 

 

 

 

Chú thích

— Chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ ở nước xuất xứ, cụ thể là:

     Đăng ký số:

     Ngày:                           Nước:

—  Chỉ dẫn địa lý chưa được đăng ký

 CHỦ ĐƠN   

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý)                                  

Tên đầy đủ:                                                                                                                                              

Địa chỉ:                                                                                                    

Điện thoại:                                         Fax:                                         E-mail:     

 ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được chủ đơn uỷ quyền

— là người khác được chủ đơn uỷ quyền

 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                          Fax:                                        E-mail:             

                                    TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ                                           

Tên đầy đủ:                                                                                                                                              

Địa chỉ:

Điện thoại:                                           Fax:                                         E-mail:

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

    SẢN PHẨM MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ                                           

Tên sản phẩm:

Tóm tắt tính chất/chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm:

 

                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

   Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Lệ phí nộp đơn            

 

 

— Lệ phí công bố đơn

 

 

 
 

— Lệ phí thẩm định nội dung                                                                                    

 

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                   

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                            

 

                        CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm.........trang  x .........bản

— Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm,

    gồm.......trang  x .......bản

— Bản đồ khu vực địa lý gồm.......trang x .......bản

—  Chứng từ phí, lệ phí

 

Tài liệu khác:

— Tài liệu chứng minh CDĐL đang được bảo hộ ở nước xuất xứ,

     gồm.... trang

— Bản dịch tiếng Việt, gồm……trang   

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

    — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

                   — bản gốc đã nộp theo đơn số:…….)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

 
 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

—

 

 

 

 

 

 

—

—

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                              Khai tại: …… ngày … tháng … năm …

                                          Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                           (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

    CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.                                                              

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết nổi bật
Liên hệ tư vấn